Nastala doba pre ohlasovanie kráľovstva

23. jan. 2021 | Články, Zamyslenia

Sv. Otec František ustanovil minulý rok, aby 3. cezročná nedeľa bola venovaná sláveniu, uvažovaniu a šíreniu Božieho slova. A ani pandemická situácia nám v tom nemôže zabrániť. Budeme toto jedinečné Slovo sláviť doma, ale ako sestry sv. Dominika vieme, že on sa vo svojich myšlienkach nachádzal stále mimo múrov. Mimo múrov mesta, konventov, domov… Čo nám môže zabrániť do nášho spoločného slávenia zahrnúť celý svet? Budeme nad jeho jedinečným Slovom uvažovať spolu s ostatnými, ktorí sa k nám prihovárajú v knihách, či v článkoch na internete, aby sme sa mohli stať jeho jedinečnou ozvenou. Je dôležité stať sa ozvenou ohlásenia príchodu Božieho kráľovstva v čase, keď sú naši známi v ohrození života a zomierajú, keď sa zdá, že všetci sú nahnevaní a celý politický systém zlyháva. Pri pohľade na svätého Dominika, môžeme dokonca nadobudnúť istotu, že dnešná ťažká situácia je jedinečná príležitosť pre kázanie Božieho slova. Na rozdiel od apokalyptických kazateľov, videl svätý Dominik v spoločensko-politickom a náboženskom chaose svojho času privilegovanú príležitosť pre zvestovanie Božieho kráľovstva. Nezostal len pri súcite a prelievaní sĺz, ale našiel silu ohlasovať bezprostrednú a radikálnu potrebu obrátenia. Bol presvedčený, že Božie kráľovstvo, ktorému sme uverili, je v nás a je medzi nami. Vtedy sa svet premieňa tak, ako sa mení cesto, ktoré kysne a ako sa menia rybári, ktorí „zanechali siete a išli za ním“.

Sr. M. Karola OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.