Nastala doba pre ohlasovanie kráľovstva

23. jan. 2021 | Články, Zamyslenia

Sv. Otec František ustanovil minulý rok, aby 3. cezročná nedeľa bola venovaná sláveniu, uvažovaniu a šíreniu Božieho slova. A ani pandemická situácia nám v tom nemôže zabrániť. Budeme toto jedinečné Slovo sláviť doma, ale ako sestry sv. Dominika vieme, že on sa vo svojich myšlienkach nachádzal stále mimo múrov. Mimo múrov mesta, konventov, domov… Čo nám môže zabrániť do nášho spoločného slávenia zahrnúť celý svet? Budeme nad jeho jedinečným Slovom uvažovať spolu s ostatnými, ktorí sa k nám prihovárajú v knihách, či v článkoch na internete, aby sme sa mohli stať jeho jedinečnou ozvenou. Je dôležité stať sa ozvenou ohlásenia príchodu Božieho kráľovstva v čase, keď sú naši známi v ohrození života a zomierajú, keď sa zdá, že všetci sú nahnevaní a celý politický systém zlyháva. Pri pohľade na svätého Dominika, môžeme dokonca nadobudnúť istotu, že dnešná ťažká situácia je jedinečná príležitosť pre kázanie Božieho slova. Na rozdiel od apokalyptických kazateľov, videl svätý Dominik v spoločensko-politickom a náboženskom chaose svojho času privilegovanú príležitosť pre zvestovanie Božieho kráľovstva. Nezostal len pri súcite a prelievaní sĺz, ale našiel silu ohlasovať bezprostrednú a radikálnu potrebu obrátenia. Bol presvedčený, že Božie kráľovstvo, ktorému sme uverili, je v nás a je medzi nami. Vtedy sa svet premieňa tak, ako sa mení cesto, ktoré kysne a ako sa menia rybári, ktorí „zanechali siete a išli za ním“.

Sr. M. Karola OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...