Na Ukrajine prežili prázdniny so svätým Jozefom

22. sep. 2021 | Aktuality, Články

Život detí na Ukrajine je už naplno unášaný prúdom nového školského roka. V spomienkach sa však radi vracajú o niekoľko dní späť, aby si zaspomínali na nádherné dva týždne, ktoré prežili spolu so sestrami dominikánkami a mládežou z Mukačeva a z Fridešova.
Dva tábory v Buštine a v Jasini, ktoré deti prežili „So svätým Jozefom“, sestry organizovali v spolupráci s miestnymi kňazmi a dobrovoľníkmi. Program tvorili scénky, piesne, hry, tance s cieľom priblížiť deťom evanjeliové príbehy zvestovania, narodenia Pána Ježiša, úteku do Egypta, nájdenia v Jeruzalemskom chráme, ale aj všedného dňa nazaretskej rodiny.
„Všade ,kde sa v Svätom Písme spomínala prítomnosť sv. Jozefa, sme zdôrazňovali túto veľkú postavu našich dejín. Dávali sme do popredia Jozefové vlastnosti, jeho veľkú vieru, zbožnosť, odovzdanosť a poslušnosť Bohu. Prezentovali sme jeho službu sv. Rodine, ktorú prežíval v  tichosti, veľkej radosti, ale aj zodpovednosti, ktorú mu Boh zveril , keď mu odovzdal do ochrany sv. Pannu a svojho Syna. Sme vďačné Bohu za jeho sprevádzanie a ochranu počas týchto dní.“

sr. Lýdia Timková OP a sr. Mária Černická OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...