Na Ukrajine prežili prázdniny so svätým Jozefom

Život detí na Ukrajine je už naplno unášaný prúdom nového školského roka. V spomienkach sa však radi vracajú o niekoľko dní späť, aby si zaspomínali na nádherné dva týždne, ktoré prežili spolu so sestrami dominikánkami a mládežou z Mukačeva a z Fridešova.
Dva tábory v Buštine a v Jasini, ktoré deti prežili „So svätým Jozefom“, sestry organizovali v spolupráci s miestnymi kňazmi a dobrovoľníkmi. Program tvorili scénky, piesne, hry, tance s cieľom priblížiť deťom evanjeliové príbehy zvestovania, narodenia Pána Ježiša, úteku do Egypta, nájdenia v Jeruzalemskom chráme, ale aj všedného dňa nazaretskej rodiny.
„Všade ,kde sa v Svätom Písme spomínala prítomnosť sv. Jozefa, sme zdôrazňovali túto veľkú postavu našich dejín. Dávali sme do popredia Jozefové vlastnosti, jeho veľkú vieru, zbožnosť, odovzdanosť a poslušnosť Bohu. Prezentovali sme jeho službu sv. Rodine, ktorú prežíval v  tichosti, veľkej radosti, ale aj zodpovednosti, ktorú mu Boh zveril , keď mu odovzdal do ochrany sv. Pannu a svojho Syna. Sme vďačné Bohu za jeho sprevádzanie a ochranu počas týchto dní.“

sr. Lýdia Timková OP a sr. Mária Černická OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes