Na Ukrajine prežili prázdniny so svätým Jozefom

22. sep. 2021 | Aktuality, Články

Život detí na Ukrajine je už naplno unášaný prúdom nového školského roka. V spomienkach sa však radi vracajú o niekoľko dní späť, aby si zaspomínali na nádherné dva týždne, ktoré prežili spolu so sestrami dominikánkami a mládežou z Mukačeva a z Fridešova.
Dva tábory v Buštine a v Jasini, ktoré deti prežili „So svätým Jozefom“, sestry organizovali v spolupráci s miestnymi kňazmi a dobrovoľníkmi. Program tvorili scénky, piesne, hry, tance s cieľom priblížiť deťom evanjeliové príbehy zvestovania, narodenia Pána Ježiša, úteku do Egypta, nájdenia v Jeruzalemskom chráme, ale aj všedného dňa nazaretskej rodiny.
„Všade ,kde sa v Svätom Písme spomínala prítomnosť sv. Jozefa, sme zdôrazňovali túto veľkú postavu našich dejín. Dávali sme do popredia Jozefové vlastnosti, jeho veľkú vieru, zbožnosť, odovzdanosť a poslušnosť Bohu. Prezentovali sme jeho službu sv. Rodine, ktorú prežíval v  tichosti, veľkej radosti, ale aj zodpovednosti, ktorú mu Boh zveril , keď mu odovzdal do ochrany sv. Pannu a svojho Syna. Sme vďačné Bohu za jeho sprevádzanie a ochranu počas týchto dní.“

sr. Lýdia Timková OP a sr. Mária Černická OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.