Land-art v spojení s teológiou

5. sep. 2021 | ADOM, Články, Zamyslenia

Zo stromov začínajú padať listy. Cestou na tradičný land-art s Blažkou mi na asfaltovej ceste padol do oka zelený list, ktorému očividne niečo chýbalo. Jeho symetrickú stavbu narúšal jeden chýbajúci lístok. O kúsok ďalej ma upútal ďalší list – tentoraz sýtožltý. Zodvihla som ho a priložila na prázdne miesto zeleného listu. Veď, prečo nie? Doplnený list sa odlišoval farbou aj tvarom, bol výrazne väčší… a celok bol zrazu celkom iný. A o to krajší! Vtedy som, odraziac sa od Alanovho príkladu o tehle, [1] začala znova uvažovať nad spôsobom, akým veci opravuje Boh. Zoberme si napríklad spomínaný list. Ak by ho „opravoval“ človek, zameral by sa v prvom rade na to, aby mu prinavrátil pôvodnú podobu – na prázdne miesto by sa snažil doplniť list, ktorý by sedel svojím tvarom, svojou farbou, veľkosťou… aby bol celok čo najviac ako predtým. Boh však premýšľa inak. Na porušené miesto neváha vložiť niečo až „výstredne krásne“, aby celok urobil vzácnejším, ako bol predtým. Vidíme to v mnohých príbehoch z Biblie. Napríklad v prípade prvého hriechu Adama a Evy, Boh neváhal, aby nám daroval svoju prítomnosť omnoho vzácnejším spôsobom – poslal na svet svojho Syna a dal nám svoju blízkosť v Eucharistii, ktorou môžeme mať na Božom živote plnšiu účasť ako mali Adam a Eva v raji. Podobne, vďaka Dávidovmu hriechu, jeho následnej ľútosti a bolesti, ktorú po jeho spáchaní prežíval, dnes máme najkrajšie (kajúce) žalmy. Boh po narušení vzťahu s človekom neostáva pri jeho navrátení do pôvodnej podoby, ale ide omnoho ďalej a svojou milosťou vytvára oveľa kvalitnejší a vzácnejší celok. Dôkazom, že Boh koná naozaj takto, je pre mňa aj Ábelová. Ak by brat Lukáš, ktorý ju najviac stavia upravuje a opravuje, na začiatku prišiel a povedal si: „Ó, krásna usadlosť! Opravím ju do pôvodnej podoby, aby vyzerala ako kedysi. Aby ľudia, ktorí tu prídu, mohli znova zažiť a obdivovať jej zašlú slávu.“ Ak by premýšľal takto a ostal iba pri tom, vznikol by možno pekný skanzen, turistická atrakcia. Ale Ábelová, dielo, ktoré tu bratia aj sestry spoločne tvoria, je omnoho viac ako to. Je živým celkom, ktorý je až „výstredne krásny“ a dôkazom, že to nie sú iba ľudské ruky, ktoré na ňom pracujú.

Janka K.

[1] Ľudská prirodzenosť je ako tehla, ktorá bola porušená, čím v nej vznikli diery. Boh ich však nenecháva len tak, ale vypĺňa svojou milosťou ako betónom a tým ju robí ešte pevnejšou, ako bola predtým.

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...