Keď obraz pozerá na iný, stvorený obraz

25. sep. 2021 | ADOM, Aktuality, Články

V poslednom období žije celá dominikánska rodina oslavami 800. výročia narodenia sv. Dominika pre nebo. Ruka v ruke s odkazom svätca kráča aj najstaršie vyobrazenie Dominika s bratmi – Mascarella. Tesne pred začiatkom nového akademického roka ožil Pustý dvor prítomnosťou skupinky vysokoškolákov a výbuchmi smiechu. Spoločne sme si sadali k stolu, a tak sa nielen prednáškami, hlbšie ponárali do tajomstva obrazu a pohostinnosti. Pod vedením brata Mannesa sme sa učili pozornému pohľadu. Ak sme sa nenechali odradiť opakujúcimi sa prvkami ani zdaním, že všetko, čo sa nachádza na Mascarelle už dobre poznáme, príbeh obyčajného stolovania začal v detailoch odkrývať svoju hĺbku. Každá tvár je vložená do kruhu a tým sa dotýka večnosti. Všetky stĺpy aj tváre bratov pripomínajú, že práve rozmanitosť spoločenstva tvorí jeho stabilitu – nasledovať sv. Dominika totiž neznamená byť ako on, ale zachovať si vlastnú tvár. Spolu so sestrou Karolou sme sa potom pozreli aj na novšiu verziu maľby a uvažovali nad vtelením, ktoré nie je len okamihom Zvestovania, ale postupným príchodom Boha do dejín.

Tretí deň na Ábelovej bolo naše popoludnie kreatívne. Už sme o Mascarelle nepočúvali. Teraz bolo našou úlohou vytvoriť niečo, čo stvárni jej odkaz pre nás. Každý si našiel svoju formu a miesto na tvorenie, či už v dome alebo na lúkach okolo Pustého dvora. Nechýbala adorácia a spoločná večera. Posledný deň spoločného stretnutia sme už „kázali“ my, účastníci. „To, na čo sa sústredíme, súvisí s našimi potrebami,“ povedala nám ešte v piatok sestra Karola a počas nedeľného dopoludnia sme sa delili práve s tým, na čo sme sa počas víkendu zamerali a čo bolo pre nás najdôležitejšie.

Počas štyroch dní sme často spomínali stolovanie a pohostinnosť, tá mení nevieru na vieru a ako sme sa naučili, práve jedlo v písme nikdy nie je kulisou, ale znamením vzkrieseného Pána. Pri jedle sme mohli spoločne premýšľať, byť k sebe pohostinní svojou prítomnosťou a aj po najedení pri stole ostať a prežiť spoločný čas. Lebo „blahoslavení sú tí, ktorí nestačia sami sebe, ale potrebujú sa navzájom.“ 

Janka a Jozef

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...