Druhé stretnutie Kristologického cyklu

22. mar. 2022 | ADOM, Aktuality, Články

Počas víkendu 18. – 20. marca 2022 sa na Pustom Dvore konalo druhé stretnutie Kristologického cyklu. Tentokrát sme sa spolu so sestrou Justínou a bratom Lukášom zamýšľali nad tajomstvom Božieho kráľovstva spolu s Ježišovými zázrakmi a podobenstvami.

Naše stretnutie sme začali veršom: „Naplnil sa čas a priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Čo je konkrétne pre mňa Božie kráľovstvo? Vidím ho? Dokážem ho okolo seba vôbec vytvárať? Ak áno, ako?

Odpovedať na tieto otázky sme sa – verím, že úspešne –, pokúšali cez obraz podobenstiev. Napríklad Lk 11, 27 – 29, kde Ježiš zaujal stanovisko, že nestačí len počúvať, ale čin a zachovávanie slova v živote sú tou cestou k blaženosti. Blaženosť, ktorá sa neuskutočňuje len niekde po smrti, ale tu a teraz v nebeskom kráľovstve okolo nás.

Ježišove zázraky sme vnímali ako znamenie nadprirodzeného príchodu kráľovstva Boha do tohto sveta. Na prvý pohľad prehliadnuteľné, ale pri pozeraní sa očami viery, ktorá je oknom na vstup do života Boha, priam neodolateľné.

Dospeli sme k záveru potrebnej otvorenosti človeka smerom k spoločenstvu s Bohom, ktoré môže byť reálne len v spoločenstve s ostatnými ľuďmi. Premýšľali sme, čo to znamená v našej každodennosti, a zistili sme, že čím bližšie sme k Bohu, tým sme bližšie k ľuďom. A zároveň čím bližšie sme k ľuďom, tým bližšie sme k Bohu.

Jakub Svedek

 

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.