Druhé stretnutie Kristologického cyklu

22. mar. 2022 | ADOM, Aktuality, Články

Počas víkendu 18. – 20. marca 2022 sa na Pustom Dvore konalo druhé stretnutie Kristologického cyklu. Tentokrát sme sa spolu so sestrou Justínou a bratom Lukášom zamýšľali nad tajomstvom Božieho kráľovstva spolu s Ježišovými zázrakmi a podobenstvami.

Naše stretnutie sme začali veršom: „Naplnil sa čas a priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Čo je konkrétne pre mňa Božie kráľovstvo? Vidím ho? Dokážem ho okolo seba vôbec vytvárať? Ak áno, ako?

Odpovedať na tieto otázky sme sa – verím, že úspešne –, pokúšali cez obraz podobenstiev. Napríklad Lk 11, 27 – 29, kde Ježiš zaujal stanovisko, že nestačí len počúvať, ale čin a zachovávanie slova v živote sú tou cestou k blaženosti. Blaženosť, ktorá sa neuskutočňuje len niekde po smrti, ale tu a teraz v nebeskom kráľovstve okolo nás.

Ježišove zázraky sme vnímali ako znamenie nadprirodzeného príchodu kráľovstva Boha do tohto sveta. Na prvý pohľad prehliadnuteľné, ale pri pozeraní sa očami viery, ktorá je oknom na vstup do života Boha, priam neodolateľné.

Dospeli sme k záveru potrebnej otvorenosti človeka smerom k spoločenstvu s Bohom, ktoré môže byť reálne len v spoločenstve s ostatnými ľuďmi. Premýšľali sme, čo to znamená v našej každodennosti, a zistili sme, že čím bližšie sme k Bohu, tým sme bližšie k ľuďom. A zároveň čím bližšie sme k ľuďom, tým bližšie sme k Bohu.

Jakub Svedek

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...