Budem ťa oslavovať a chváliť uprostred zástupov…

24. jún. 2021 | Aktuality, Články

Týmito slovami piesne vyjadrili sestry v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej 20. júna 2021 chválu a vďaku Trojjedinému Bohu za dar života sr. M. Reginy Lešovej, ktorá sa dožila životného jubilea 70. narodenín a sr. M. Amáty Súkeníkovej, ktorá oslávila 60. narodeniny.

V kruhu svojich spolusestier si jubilantky zaspomínali na roky mladosti, rehoľnej formácie, na roky aktívnej služby pri napĺňaní ich poslania.  Prežili život popretkávaný radosťami, mnohými prekvapeniami, ale i skúškami, ktoré ich naučili viac dôverovať a spoliehať sa vo všetkom na Boha.

Do ďalších rokov prajeme a vyprosujeme našim sestrám Božie požehnanie. Nech Boh, ktorý je láska, obnovuje a pretvára ich srdcia, aby i naďalej svojimi modlitbami, obetami a malými skutkami rozsievali semienka Božej lásky. Nech ich kráčanie za Kristom je plné radosti, aby i naďalej deň čo deň chválili Pána za Jeho nekonečnú dobrotu a starostlivosť…

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.