Božie slovo znelo dňom i nocou…

Farnosť Tvrdošín, kde pôsobia nielen sestry našej kongregácie, ale aj bratstvo svätého Dominika a ružencové bratstvo, slávila Rok Božieho slova výnimočným spôsobom.
Veriaci z farnosti sa mohli zúčastniť na „ČÍTANÍ BIBLIE DŇOM I NOCOU“. Išlo o nepretržité čítanie Božieho slova od prvej knihy Biblie Genezis, až po poslednú knihu Zjavenia svätého Jána. Božie slovo sa čítalo v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne, v dňoch od piatku 25. septembra od 19:30 do stredy 30. septembra 2020, keď v deň spomienky sv. Hieronyma bol ukončený Rok Božieho Slova.
Čítanie bolo prerušené len v čase slávenia svätej omše.
Do čítania Božieho slova sa zapojilo viac ako 280 lektorov a podarilo sa im prečítať celú Bibliu.
„Cieľom tohto čítania bolo, aby nám celé Božie slovo zaznelo vo dne i v noci, „či bdieme a či spíme“. Veríme, že toto výnimočné čítanie Božieho slova v našej farnosti zapálilo v nás túžbu čítať ho denne, aby nás premieňalo a zjednocovalo s Kristom – Vteleným Slovom.
Nech nás v tom povzbudzuje Panna Mária, Matka Večného Slova, ktorá všetky tieto slová nosila v srdci a premýšľala o nich,  a sv. Hieronym, milovník a znalec Božieho slova.“

Sr. Daniela OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes