Božie slovo znelo dňom i nocou…

2. okt. 2020 | Aktuality, Články

Farnosť Tvrdošín, kde pôsobia nielen sestry našej kongregácie, ale aj bratstvo svätého Dominika a ružencové bratstvo, slávila Rok Božieho slova výnimočným spôsobom.
Veriaci z farnosti sa mohli zúčastniť na „ČÍTANÍ BIBLIE DŇOM I NOCOU“. Išlo o nepretržité čítanie Božieho slova od prvej knihy Biblie Genezis, až po poslednú knihu Zjavenia svätého Jána. Božie slovo sa čítalo v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne, v dňoch od piatku 25. septembra od 19:30 do stredy 30. septembra 2020, keď v deň spomienky sv. Hieronyma bol ukončený Rok Božieho Slova.
Čítanie bolo prerušené len v čase slávenia svätej omše.
Do čítania Božieho slova sa zapojilo viac ako 280 lektorov a podarilo sa im prečítať celú Bibliu.
„Cieľom tohto čítania bolo, aby nám celé Božie slovo zaznelo vo dne i v noci, „či bdieme a či spíme“. Veríme, že toto výnimočné čítanie Božieho slova v našej farnosti zapálilo v nás túžbu čítať ho denne, aby nás premieňalo a zjednocovalo s Kristom – Vteleným Slovom.
Nech nás v tom povzbudzuje Panna Mária, Matka Večného Slova, ktorá všetky tieto slová nosila v srdci a premýšľala o nich,  a sv. Hieronym, milovník a znalec Božieho slova.“

Sr. Daniela OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...