Božie slovo znelo dňom i nocou…

2. okt. 2020 | Aktuality, Články

Farnosť Tvrdošín, kde pôsobia nielen sestry našej kongregácie, ale aj bratstvo svätého Dominika a ružencové bratstvo, slávila Rok Božieho slova výnimočným spôsobom.
Veriaci z farnosti sa mohli zúčastniť na „ČÍTANÍ BIBLIE DŇOM I NOCOU“. Išlo o nepretržité čítanie Božieho slova od prvej knihy Biblie Genezis, až po poslednú knihu Zjavenia svätého Jána. Božie slovo sa čítalo v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne, v dňoch od piatku 25. septembra od 19:30 do stredy 30. septembra 2020, keď v deň spomienky sv. Hieronyma bol ukončený Rok Božieho Slova.
Čítanie bolo prerušené len v čase slávenia svätej omše.
Do čítania Božieho slova sa zapojilo viac ako 280 lektorov a podarilo sa im prečítať celú Bibliu.
„Cieľom tohto čítania bolo, aby nám celé Božie slovo zaznelo vo dne i v noci, „či bdieme a či spíme“. Veríme, že toto výnimočné čítanie Božieho slova v našej farnosti zapálilo v nás túžbu čítať ho denne, aby nás premieňalo a zjednocovalo s Kristom – Vteleným Slovom.
Nech nás v tom povzbudzuje Panna Mária, Matka Večného Slova, ktorá všetky tieto slová nosila v srdci a premýšľala o nich,  a sv. Hieronym, milovník a znalec Božieho slova.“

Sr. Daniela OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.