(Alternatívne) PUTOVANIE 2021

27. júl. 2021 | ADOM, Aktuality, Články

V dňoch 19.7. – 24.7. sa stretla skupinka mladých ADOM-ákov spolu so sestrami a fr. Lukášom v krásnom prostredí Motyčiek. Tieto dni sa niesli v znamení putovania, kde sme zažili radosť zo zdolania vrcholov: Kozí chrbát, Prašivá, Veľká Chochuľa, Krčahy a poslednú púť sme mali do malebnej dedinky – Špania dolina. Náročnosť výstupov zľahčovala skvelá rodinná atmosféra počas celého nášho stretnutia; tiež čučoriedky a veľa kávy, ktorú mala všade a vždy poruke sestra Blažeja.

Okrem posilnenia našich končatín sme si posilnili aj ducha, samozrejme štúdiom, ktoré je pre Rehoľu kazateľov tak typické. Tentokrát to bolo dielo Prečo byť kresťanom? od Timothyho Radcliffa. A čo by to bolo za Adomácke stretnutie bez dennej sv. omše, modlitby liturgie hodín, či ruženca? Ani teraz to nechýbalo a mali sme aj možnosť zakúsiť atmosféru mariánskeho pútnického miesta – Staré Hory, kde sme sa zjednotili v spoločnej modlitbe.

Samozrejme každé putovanie je aj o prekvapeniach; tohto roku to bolo jedno veľké, ktoré sa udialo v Podkoniciach, kde sme sa stretli s druhou skupinkou pútnikov, ktorí putovali z Košíc do Zvolena s bratmi dominikánmi. Veď nečakané stretnutia sú tie najkrajšie! A ako to už býva, všetko pekné rýchlo zbehne, nuž teda už teraz sa všetci tešíme na ďalšie putovanie. V mene všetkých zúčastnených, za tieto krásne dni, ďakujeme sestrám a fr. Lukášovi!

Klaudia

« z 3 »

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...