Požehnané Vianoce!

...

Jubilantka v Dunajskej Lužnej

Počas tretej decembrovej nedele sa v Konvente bl. Imeldy rozžiarili nielen štyri sviečky na adventnom venci, ale aj mnoho vďačných myslí a sŕdc. Najbližší príbuzní a sestry dominikánky slávili v Dunajskej Lužnej životné jubileum sr. M. Kataríny Popovičovej – jej krásnych 80 rokov života. V duchu slov sv. Kataríny Sienskej: „Mojou prirodzenosťou je oheň“  je možné prečítať aj životný príbeh tejto rehoľnej sestry. Oheň je metafora túžby. Bola to túžba zjednotiť sa stále viac s Bohom a s blížnymi, ktorá dávala jej životu jedinečný ráz. Oheň túžby ju viedol po mnohých rokoch učenia na základných školách k rehoľnému zasväteniu už počas komunizmu. Rokmi strávenými vo vernosti rehoľným sľubom tento oheň  nevyhasol, ale naopak stal sa silnejším, vnútornejším a bližším ku konečnému naplneniu. « ‹ z 2 ›...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes