Jubilantka v Dunajskej Lužnej

Jubilantka v Dunajskej Lužnej

Počas tretej decembrovej nedele sa v Konvente bl. Imeldy rozžiarili nielen štyri sviečky na adventnom venci, ale aj mnoho vďačných myslí a sŕdc. Najbližší príbuzní a sestry dominikánky slávili v Dunajskej Lužnej životné jubileum sr. M. Kataríny Popovičovej – jej...