Jubilantka v Dunajskej Lužnej

20. dec. 2022 | Aktuality, Články

Počas tretej decembrovej nedele sa v Konvente bl. Imeldy rozžiarili nielen štyri sviečky na adventnom venci, ale aj mnoho vďačných myslí a sŕdc. Najbližší príbuzní a sestry dominikánky slávili v Dunajskej Lužnej životné jubileum sr. M. Kataríny Popovičovej – jej krásnych 80 rokov života. V duchu slov sv. Kataríny Sienskej: „Mojou prirodzenosťou je oheň“  je možné prečítať aj životný príbeh tejto rehoľnej sestry. Oheň je metafora túžby. Bola to túžba zjednotiť sa stále viac s Bohom a s blížnymi, ktorá dávala jej životu jedinečný ráz. Oheň túžby ju viedol po mnohých rokoch učenia na základných školách k rehoľnému zasväteniu už počas komunizmu. Rokmi strávenými vo vernosti rehoľným sľubom tento oheň  nevyhasol, ale naopak stal sa silnejším, vnútornejším a bližším ku konečnému naplneniu.

« z 2 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...