Jubilantka v Dunajskej Lužnej

20. dec. 2022 | Aktuality, Články

Počas tretej decembrovej nedele sa v Konvente bl. Imeldy rozžiarili nielen štyri sviečky na adventnom venci, ale aj mnoho vďačných myslí a sŕdc. Najbližší príbuzní a sestry dominikánky slávili v Dunajskej Lužnej životné jubileum sr. M. Kataríny Popovičovej – jej krásnych 80 rokov života. V duchu slov sv. Kataríny Sienskej: „Mojou prirodzenosťou je oheň“  je možné prečítať aj životný príbeh tejto rehoľnej sestry. Oheň je metafora túžby. Bola to túžba zjednotiť sa stále viac s Bohom a s blížnymi, ktorá dávala jej životu jedinečný ráz. Oheň túžby ju viedol po mnohých rokoch učenia na základných školách k rehoľnému zasväteniu už počas komunizmu. Rokmi strávenými vo vernosti rehoľným sľubom tento oheň  nevyhasol, ale naopak stal sa silnejším, vnútornejším a bližším ku konečnému naplneniu.

« z 2 »

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...