Do Marianky aj z Dunajskej Lužnej

Sestry dominikánky z Dunajskej Lužnej spolu s deťmi a ich rodičmi putovali aj tento rok na tradičnú „Púť detí“ do Marianky. Témou púte, ktorá sa konala v štvrtú májovú nedeľu, bolo Panna Mária – služobnica Pána. Malí pútnici dostali na začiatku púte preukaz – tzv. pútniček, do ktorého si za splnené úlohy mohli nalepiť získané nálepky. Deti sa s radosťou pustili do plnenia úloh, ktoré pozostávali z nasledovných aktivít: pomodliť sa jednu časť ruženca, pomôcť niekomu odniesť na chvíľu batoh a zostať 10 minút ticho. Pútnici putovali z Rače cez les peši približne 9 km. V Marianke im Pán daroval krásne slnečné počasie, a tak po viac ako troch hodinách šťastní a trochu aj unavení došli do svojho cieľa. Po príchode do Marianky navštívili pútnici najskôr baziliku, kde pozdravili Ježiša a spoločne sa pomodlili modlitbu k Panne Márii, ktorá bola súčasťou putovníčka. Ďalej nasledoval obed a katechézy, ktoré sa konali na viacerých miestach v mariánskom údolí. Púť detí vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval o. arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu mnohými kňazmi. Farnosť Dunajskú Lužnú zastupoval p. Bruno Donoval OP a okolo 45 pútnikov. Viacerí rodičia vyjadrili spokojnosť s púťou a skonštatovali, že sa im podarilo vytvoriť pekné spoločenstvo, ktoré kráča za jedným cieľom. Na tohoročnej púti sa celkovo zúčastnilo okolo 980 pútnikov, z toho približne 660...

Tábor so sv. Dominikom: prihlasovanie

Prihlásiť sa môžete tu...

Putovali k duchovnej rodine

V čase veľkonočnej oktávy putovali sestry z Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy za svätou pani Zdislavou z Lemberka. Pani Zdislava je duchovnou dcérou svätého Dominika Guzmána, patrónkou rodín a vzorom v konaní skutkov lásky. K jej hrobu a do jej kraja sa sestry prišli modliť za nové povolania pre dominikánsku rodinu. V Jablonnom v Podještedí sú strážcami hrobu sv. Zdislavy bratia dominikáni, ktorí pôsobia na tomto pútnickom mieste. Spolu s nimi tu pútnikom i miestnym obyvateľom slúžia sestry dominikánky z kongregácie sv. Zdislavy. Slovenské pútničky sa tu stretli s opravdivým rodinným prijatím a srdečnou ochotou zo strany českých sestier i bratov. Okrem baziliky, v ktorej sú ostatky svätice a starobylého kláštora, si prezreli aj hrad Lemberk, kde svätá pani Zdislava žila so svojou rodinou a slúžila okolitému obyvateľstvu. S úžasom vnímali jej tichú a živú prítomnosť aj dnes. Z Jablonného sa potom presunuli do Prahy, kde navštívili pamätihodnosti spojené s históriou dominikánskej rodiny a neobišli ani najznámejšie skvosty tohto mesta. „Púť v nás prehĺbila vďačnosťza naše povolanie k zasvätenému životu a mnohé duchovné dary v rodine sv. Dominika, túžbu rásť vo svätosti a v láskek Bohu a k blížnym a dôveruv Božiu starostlivosť. Čas strávený v modlitbe, v rodinnej atmosfére a vzájomnej spolupatričnosti nás znova spojil do rodinného spoločenstva, ktoré spoločne prežíva radosti i starosti. Svätá pani Zdislava, ďakujeme za veľkorysé prijatie a obdarovanie.“ Sr. Daniela « ‹ z 2 ›...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes