Do Marianky aj z Dunajskej Lužnej

31. máj. 2019 | Články

Sestry dominikánky z Dunajskej Lužnej spolu s deťmi a ich rodičmi putovali aj tento rok na tradičnú „Púť detí“ do Marianky. Témou púte, ktorá sa konala v štvrtú májovú nedeľu, bolo Panna Mária – služobnica Pána.

Malí pútnici dostali na začiatku púte preukaz – tzv. pútniček, do ktorého si za splnené úlohy mohli nalepiť získané nálepky. Deti sa s radosťou pustili do plnenia úloh, ktoré pozostávali z nasledovných aktivít: pomodliť sa jednu časť ruženca, pomôcť niekomu odniesť na chvíľu batoh a zostať 10 minút ticho. Pútnici putovali z Rače cez les peši približne 9 km. V Marianke im Pán daroval krásne slnečné počasie, a tak po viac ako troch hodinách šťastní a trochu aj unavení došli do svojho cieľa. Po príchode do Marianky navštívili pútnici najskôr baziliku, kde pozdravili Ježiša a spoločne sa pomodlili modlitbu k Panne Márii, ktorá bola súčasťou putovníčka. Ďalej nasledoval obed a katechézy, ktoré sa konali na viacerých miestach v mariánskom údolí. Púť detí vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval o. arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu mnohými kňazmi. Farnosť Dunajskú Lužnú zastupoval p. Bruno Donoval OP a okolo 45 pútnikov. Viacerí rodičia vyjadrili spokojnosť s púťou a skonštatovali, že sa im podarilo vytvoriť pekné spoločenstvo, ktoré kráča za jedným cieľom.

Na tohoročnej púti sa celkovo zúčastnilo okolo 980 pútnikov, z toho približne 660 detí.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.