“Smutné ale krásne…”

„Smutné ale krásne“ bola jedna z reakcií návštevníkov výstavy s názvom „Súď ma a skúšaj“. Umelecké fotografie Michala Fuliera doplnené o historické zábery zo života sestier v päťdesiatich rokoch minulého storočia bolo možné si pozrieť v galérii Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej od 14. do 19. apríla 2015. Nie náhodou sestry dominikánky zvolili pre toto podujatie veľkonočný čas počas roku Zasväteného života. Tváre rehoľných sestier súdených a skúšaných deportáciou v 50. rokoch minulého storočia vyžarovali krásu veľkonočného svetla. Jedno z autentických svedectiev dokonca inšpirovalo niekoľko veršov zapísaných do kroniky: „No môj kríž nesňal si, len v sebe prehĺbil si dieru…S láskou v sebe nesiem svoj kríž ďalej.“ V nedeľu 19. apríla pri premietaní rovnomenného filmu od režisérky Ivy Kúšikovej celá akcia vyvrcholila. V početnom obecenstve boli hlasy oceňujúce význam návratu do minulosti žien, v ktorých osudoch sa stretla krása povolania a nevraživosť spoločenských pomerov....

Pred 800 rokmi…

Dominikánska rodina na Slovensku oslávi 800. výročie založenia prvej malej komunity rehole. Táto komunita sa vytvorila okolo svätého Dominika v dome Pierra Seilhana v Toulouse na jar roku 1215. V slovenskej provincii si túto spomienku pripomenú bratia, sestry a laici 24. mája...

Učitelia GTA za bránami kláštora

Vo veľkonočnej oktáve, v utorok 7. apríla, asi dvadsiatka učiteľov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského prišla na návštevu do komunity sestier dominikánok v Košiciach. Naša návšteva začala v srdci celého „komplexu budov“, a to v Kostole Krista Kráľa, kde nás sestry privítali a priblížili mnoho zaujímavostí a detailov o tomto chráme, ktorý roky navštevujeme a možno málo o ňom vieme. Potom sme sa presunuli do jedálne kláštora, kde okrem skvelého pohostenia, ktoré je tak vlastné našim sestrám, nám náš kolega Marek Zlacký pripravil veľmi zaujímavú prezentáciu o histórii budov, v ktorých sa nachádza konvent a Gymnázium sv. Tomáša Akvinského,  čo vyvolalo veľa otázok a spomienok. Po občerstvení nám sestry otvorili dvere svojho „kráľovstva“. Videli sme nielen ich knižnicu, spoločenskú miestnosť, ale aj jednotlivé izby našich sestier a kaplnku. Cítili sme sa ako doma. Celý kláštor, jeho zariadenia, atmosféra a jeho obyvateľky odrážali v nás Božské vlastnosti: lásku, krásu a dobro. Ďakujeme sestrám, že tak rýchlo zareagovali na výzvu sv. otca Františka, aby rehole otvorili viac svoje kláštory, a my sme mohli byť pritom. Veríme, že zasvätený život môže prebudiť svet, nás včera prebudil. V. Berberichová,...

“Súď ma a skúšaj” v Dunajskej Lužnej

 ...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes