Učitelia GTA za bránami kláštora

15. apr. 2015 | Články

Vo veľkonočnej oktáve, v utorok 7. apríla, asi dvadsiatka učiteľov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského prišla na návštevu do komunity sestier dominikánok v Košiciach.

Naša návšteva začala v srdci celého „komplexu budov“, a to v Kostole Krista Kráľa, kde nás sestry privítali a priblížili mnoho zaujímavostí a detailov o tomto chráme, ktorý roky navštevujeme a možno málo o ňom vieme. Potom sme sa presunuli do jedálne kláštora, kde okrem skvelého pohostenia, ktoré je tak vlastné našim sestrám, nám náš kolega Marek Zlacký pripravil veľmi zaujímavú prezentáciu o histórii budov, v ktorých sa nachádza konvent a Gymnázium sv. Tomáša Akvinského,  čo vyvolalo veľa otázok a spomienok.

Po občerstvení nám sestry otvorili dvere svojho „kráľovstva“. Videli sme nielen ich knižnicu, spoločenskú miestnosť, ale aj jednotlivé izby našich sestier a kaplnku. Cítili sme sa ako doma. Celý kláštor, jeho zariadenia, atmosféra a jeho obyvateľky odrážali v nás Božské vlastnosti: lásku, krásu a dobro.

Ďakujeme sestrám, že tak rýchlo zareagovali na výzvu sv. otca Františka, aby rehole otvorili viac svoje kláštory, a my sme mohli byť pritom. Veríme, že zasvätený život môže prebudiť svet, nás včera prebudil.

V. Berberichová, učiteľka

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.