Učitelia GTA za bránami kláštora

15. apr. 2015 | Články

Vo veľkonočnej oktáve, v utorok 7. apríla, asi dvadsiatka učiteľov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského prišla na návštevu do komunity sestier dominikánok v Košiciach.

Naša návšteva začala v srdci celého „komplexu budov“, a to v Kostole Krista Kráľa, kde nás sestry privítali a priblížili mnoho zaujímavostí a detailov o tomto chráme, ktorý roky navštevujeme a možno málo o ňom vieme. Potom sme sa presunuli do jedálne kláštora, kde okrem skvelého pohostenia, ktoré je tak vlastné našim sestrám, nám náš kolega Marek Zlacký pripravil veľmi zaujímavú prezentáciu o histórii budov, v ktorých sa nachádza konvent a Gymnázium sv. Tomáša Akvinského,  čo vyvolalo veľa otázok a spomienok.

Po občerstvení nám sestry otvorili dvere svojho „kráľovstva“. Videli sme nielen ich knižnicu, spoločenskú miestnosť, ale aj jednotlivé izby našich sestier a kaplnku. Cítili sme sa ako doma. Celý kláštor, jeho zariadenia, atmosféra a jeho obyvateľky odrážali v nás Božské vlastnosti: lásku, krásu a dobro.

Ďakujeme sestrám, že tak rýchlo zareagovali na výzvu sv. otca Františka, aby rehole otvorili viac svoje kláštory, a my sme mohli byť pritom. Veríme, že zasvätený život môže prebudiť svet, nás včera prebudil.

V. Berberichová, učiteľka

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...