Ako vyrozprávať príbeh

4. mar. 2015 | Články

Ako vyrozprávať príbeh, ktorý trvá 800 rokov, v priebehu 30 minút? Nám sa to podarilo na návšteve v Šarišských Bohdanovciach. Ako? Celý príbeh sme vložili do jedného roka a rozložili ho na štyri ročné obdobia. Ale začnem od začiatku.

V decembri, na začiatku Roka zasväteného života, nás navštívil pán farár z Bohdanoviec Pavol Štefúrik a pozval nás na návštevu do ich farnosti. Oni si totiž počas „Roka rehoľníkov“ pozývajú do svojej farnosti každý mesiac zástupcov rôznych reholí, aby ich spoznali a hlavne, aby poznali ich charizmu a poslanie.Vo februári sme do Bohdanoviec zavítali my, dominikánky, konkrétne sr. Patrícia, sr. Daniela a sr. Blažeja. To nedeľné popoludnie, ktoré bolo pred nami, ozdobené nádherným slnečným počasím, keď by ste  si zvolili radšej prechádzku do prírody, sa viacerí obyvatelia Bohdanoviec rozhodli stráviť s nami v kostole sv. Joachima a Anny.

Spoločné stretnutie sme vlastne začali už ráno v našej komunite, keď sme sa modlili za duchovného otca a za všetkých obyvateľov farnosti. Popoludní sme sa najskôr pomodlili posv. ruženec a pokračovali prezentáciou o sv. Dominikovi, ktorý ako rozsievač na jar zasial semienko kázania pravdy Evanjelia a súcitu k dušiam, a potom ho cez založenie Rehole kazateľov cez leto pestoval. Jeseň, keď nastáva zber úrody, plodom Dominikovej charizmy je aj naša kongregácia, ktorá svoje poslanie kázať realizuje na miestach, kde sestry pôsobia, zamerané na ten posledný cieľ, ktorým je Boh a spoločenstvo s Ním v nebi, kde je všetko čisté a biele ako zima a sneh, pod ktorým úrodná zem oddychuje. Tak asi žijú naši dominikánski svätci a bratia a sestry, ktorí nás predišli do večnosti.

Radostná a vzájomne obohacujúca atmosféra v kostole spôsobila, že sme sa nemohli dlho rozísť. Šikovné ženy pripravili chutné agapé, muži nalievali teplý čaj a my sme boli ako jedna veľká rodina.

Ešte doma, keď sme o našej skúsenosti z Bohdanoviec rozprávali sestrám, sme boli plné dojmov z krásnych ľudí, ich príbehov, o ktoré sa s nami podelili a cítili sme, že hoci sme dávali, oveľa viac sme dostali. A za to nech je zvelebený Pán!

sr. Daniela

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...