Nachádzali Boha v jeho odrazoch

A_19 (1024x683)Posledný februárový víkend sa na Pustom dvore v Ábelovej zišli dominikáni, laici a mladí, aby nadviazali na novembrové stretnutie venované otázke mladého človeka.

Smerovanie našich úvah viedol sv. Dominik, muž dialógu a otvorených očí. Pýtali sme sa ako a kde hľadá Boha mladý človek a človek zasvätený. Skutočnosť Svätého Písma sa znova a znova vynárala ako kľúčová a neoddeliteľná súčasť tohto hľadania. Na záver stretnutia nám sr. Karola Dravecká ponúkla slová Tomáša Halíka, verne vystihujúce myšlienku, ktorá v nás po víkende zostáva:

Jsem přesvědčen, že křesťanství zítřka…má a může být školou víry, naděje a lásky; školou podle ideálu středověkých univerzit, onoho společenství života, modlitby a studia, kde pravda byla hledána ve svobodné diskusi a druhým bylo předáno to, co bylo dříve promeditováno (podle zásady contemplata aliis tradere).

Kristína Horňáková

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes