Deň mládeže v Šarišských Michaľanoch

Šesťdesiat mladých ľudí zo Šarišských Michalian a z okolia prežilo 1.3.2014 nádherný deň mládeže: DAY FOR YOU. Prednáška, práca v skupinách, súťaže, scénka, sv. omša, adorácia, zábava a dobrá nálada prispeli k radostnejšiemu prežívaniu našej viery i k prehĺbeniu vzájomných vzťahov. Mladí boli povzbudení a tešia sa na ďalšie podobné podujatia. Sr. M....

Študenti strávili noc v kláštore

V jeden februárový večer komunita našich sestier v Košiciach privítala doslova u seba doma na celú noc hŕbu študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského. Spoločne strávený čas od večera do rána v rôznych podobách bol pre takmer šesťdesiat prítomných študentov aspoň čiastočne odpoveďou na otázku ako žijú „ich sestry“. Vzájomné stretnutie pri chórovej modlitbe a večera v sesterskej jedálni boli prvými chvíľami spoločného zdieľania tohto dňa. Rozprávalo so o histórii budov kláštora sestier, našej kongregácii, spiritualite i o osobnom povolaní. Možnosť sledovať film v knižnici, len tak diskutovať, či tvoriť niečo v ateliéri, polnočná nevianočná svätá omša na prelome dní, či modlitba v tichu – to všetko bolo súčasťou bdelej noci. Okrem toho sa kláštorné pivnice v ten večer vďaka chuti a fantázii mladých zmenili na priestor pre čajovňu a koncert študentov. Spokojnosť z netradične stráveného spoločného času bola zavŕšená dohodou znova si ho raz...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes