Deň mládeže v Šarišských Michaľanoch

Šesťdesiat mladých ľudí zo Šarišských Michalian a z okolia prežilo 1.3.2014 nádherný deň mládeže: DAY FOR YOU. Prednáška, práca v skupinách, súťaže, scénka, sv. omša, adorácia, zábava a dobrá nálada prispeli k radostnejšiemu prežívaniu našej viery i k prehĺbeniu...

Študenti strávili noc v kláštore

V jeden februárový večer komunita našich sestier v Košiciach privítala doslova u seba doma na celú noc hŕbu študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského. Spoločne strávený čas od večera do rána v rôznych podobách bol pre takmer šesťdesiat prítomných študentov aspoň...