Deň mládeže v Šarišských Michaľanoch

18. mar. 2014 | Články

michalany_dscf0862_smallŠesťdesiat mladých ľudí zo Šarišských Michalian a z okolia prežilo 1.3.2014 nádherný deň mládeže: DAY FOR YOU. Prednáška, práca v skupinách, súťaže, scénka, sv. omša, adorácia, zábava a dobrá nálada prispeli k radostnejšiemu prežívaniu našej viery i k prehĺbeniu vzájomných vzťahov.
Mladí boli povzbudení a tešia sa na ďalšie podobné podujatia.
Sr. M. Simeona

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...