Študenti strávili noc v kláštore

1. mar. 2014 | Články

01V jeden februárový večer komunita našich sestier v Košiciach privítala doslova u seba doma na celú noc hŕbu študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského. Spoločne strávený čas od večera do rána v rôznych podobách bol pre takmer šesťdesiat prítomných študentov aspoň čiastočne odpoveďou na otázku ako žijú „ich sestry“.
Vzájomné stretnutie pri chórovej modlitbe a večera v sesterskej jedálni boli prvými chvíľami spoločného zdieľania tohto dňa. Rozprávalo so o histórii budov kláštora sestier, našej kongregácii, spiritualite i o osobnom povolaní. Možnosť sledovať film v knižnici, len tak diskutovať, či tvoriť niečo v ateliéri, polnočná nevianočná svätá omša na prelome dní, či modlitba v tichu – to všetko bolo súčasťou bdelej noci. Okrem toho sa kláštorné pivnice v ten večer vďaka chuti a fantázii mladých zmenili na priestor pre čajovňu a koncert študentov.
Spokojnosť z netradične stráveného spoločného času bola zavŕšená dohodou znova si ho raz zopakovať.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...