Študenti strávili noc v kláštore

1. mar. 2014 | Články

01V jeden februárový večer komunita našich sestier v Košiciach privítala doslova u seba doma na celú noc hŕbu študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského. Spoločne strávený čas od večera do rána v rôznych podobách bol pre takmer šesťdesiat prítomných študentov aspoň čiastočne odpoveďou na otázku ako žijú „ich sestry“.
Vzájomné stretnutie pri chórovej modlitbe a večera v sesterskej jedálni boli prvými chvíľami spoločného zdieľania tohto dňa. Rozprávalo so o histórii budov kláštora sestier, našej kongregácii, spiritualite i o osobnom povolaní. Možnosť sledovať film v knižnici, len tak diskutovať, či tvoriť niečo v ateliéri, polnočná nevianočná svätá omša na prelome dní, či modlitba v tichu – to všetko bolo súčasťou bdelej noci. Okrem toho sa kláštorné pivnice v ten večer vďaka chuti a fantázii mladých zmenili na priestor pre čajovňu a koncert študentov.
Spokojnosť z netradične stráveného spoločného času bola zavŕšená dohodou znova si ho raz zopakovať.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...