„Radujte sa všetci v Pánovi“ (Flp 3,1)

Čo je to radosť? Radosť máme, ak po dlhšej dobe stretneme priateľa, tešíme sa, ak nájdeme vec, ktorú sme stratili, radosť prežívame, ak sa nám podarí urobiť niečo dobré, no najväčšou radosťou je stretnutie s Pánom v Eucharistii a vo Svätom písme.

Sestry na Ukrajine prežívali radosť v čase fašiangov, keď spolu s deťmi a ich rodinami zorganizovali karneval pre deti v materskej škole a tiež vo farnosti vo Fridišove. V materskej škole sa deti tešili zo súťaží a zo „sladkého stola“. Na farskom karnevale radostnú atmosféru doplnila tombola, tanec i agapé.

Všetci plní radosti ďakovali Bohu za spoločne strávený čas, vzájomnú komunikáciu a príjemnú atmosféru, ktorá im pomohla vstúpiť do ticha pôstneho obdobia, aby mohli prežívať radosť v Pánovej blízkosti…

Sr. Mária OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes