Nastala doba pre ohlasovanie kráľovstva

Sv. Otec František ustanovil minulý rok, aby 3. cezročná nedeľa bola venovaná sláveniu, uvažovaniu a šíreniu Božieho slova. A ani pandemická situácia nám v tom nemôže zabrániť. Budeme toto jedinečné Slovo sláviť doma, ale ako sestry sv. Dominika vieme, že on sa vo svojich myšlienkach nachádzal stále mimo múrov. Mimo múrov mesta, konventov, domov… Čo nám môže zabrániť do nášho spoločného slávenia zahrnúť celý svet? Budeme nad jeho jedinečným Slovom uvažovať spolu s ostatnými, ktorí sa k nám prihovárajú v knihách, či v článkoch na internete, aby sme sa mohli stať jeho jedinečnou ozvenou. Je dôležité stať sa ozvenou ohlásenia príchodu Božieho kráľovstva v čase, keď sú naši známi v ohrození života a zomierajú, keď sa zdá, že všetci sú nahnevaní a celý politický systém zlyháva. Pri pohľade na svätého Dominika, môžeme dokonca nadobudnúť istotu, že dnešná ťažká situácia je jedinečná príležitosť pre kázanie Božieho slova. Na rozdiel od apokalyptických kazateľov, videl svätý Dominik v spoločensko-politickom a náboženskom chaose svojho času privilegovanú príležitosť pre zvestovanie Božieho kráľovstva. Nezostal len pri súcite a prelievaní sĺz, ale našiel silu ohlasovať bezprostrednú a radikálnu potrebu obrátenia. Bol presvedčený, že Božie kráľovstvo, ktorému sme uverili, je v nás a je medzi nami. Vtedy sa svet premieňa tak, ako sa mení cesto, ktoré kysne a ako sa menia rybári, ktorí „zanechali siete a išli za ním“.

Sr. M. Karola OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes