Láska a priateľstvo

Bl. Jordán Saský je známy ako ten, ktorý svojou láskou, svätosťou a radostnou povahou priťahoval mnoho mladých mužov a žien, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista v Reholi kazateľov. Vyžaroval z neho hlboký pokoj, súcit, obetavosť, vytrvalosť a neoblomná dôvera v Boha.

Jordán ma začal fascinovať, keď som si prečítala jeho knihu Libellus a listy, ktoré písal bl. Diane d’Andalo. Carlos Aspiroz Costa OP nazval tieto listy perlou dominikánskej spirituality, ktorá dokazuje, že je možné, aby Božia láska premieňala ľudské srdcia vrelou bratskou láskou.

Priateľstvo a láska sú Božími darmi, ktoré nás otvárajú pre druhých a dávajú nám silu darovať samých seba. Aj Jordánove listy Diane hovoria o takomto druhu spojenia a sebadarovania. Láska medzi Jordánom a Dianou nie je majetnícka, ani výlučná. Je otvorená pre Krista a pre druhých. Spojila ich Ježišova láska, ktorá prežiarila ich srdcia a dala ich láske hĺbku, čistotu a stálosť. To možno badať v jednom z Jordánových posledných listov: „Milovaná, keďže ťa nemôžem vidieť na vlastné oči tak často, ako by si si priala a ja by som tiež chcel, aby som našiel útechu v tvojej prítomnosti, predsa je pre mňa malou potechou a utíši sa túžba môjho srdca, keď ťa môžem navštíviť svojimi listami… Na tom však, čo si navzájom napíšeme, záleží len málo, milovaná: v našich srdciach je vášeň našej lásky v Pánovi, ktorou so mnou hovoríš a ja s tebou…“

Jordán veril, že ich pozemská láska bola len predzvesťou tej nebeskej, ktorá sa naplní až vtedy, keď sa ocitnú vo večnej láske Boha, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého.

Možno nás prekvapuje intenzita Jordánovej lásky k Diane a jeho vášnivá túžba byť v jej prítomnosti. Timothy Radcliffe OP však poznamenáva, že priblíženie sa k tajomstvu lásky znamená aj to, že budeme milovať konkrétnych ľudí: niektorých ako priateľov, k niektorým budeme cítiť hlbokú náklonnosť a možno niektorých budeme milovať vášnivejšie. Aj Kristus mal priateľov a učeníkov, ktorí ním boli zvlášť milovaní. Spomeňme si napríklad na apoštolov Jána a Petra, Máriu Magdalénu, Lazára, Máriu a Martu.

Dianina láska poskytla Jordánovi nielen silu, radosť či útechu v starostiach, ale v jeho srdci rozdúchala ešte viac plameň lásky a dala nový rozmer jeho životu. Pomohla mu dozrieť a byť tým, kým sa mal stať podľa Božieho zámeru.

Ak chceme teda kázať o Bohu, ktorý je Láska a ktorý bol zranený kvôli nám, naučme sa kráčať v jeho láske a nebojme sa milovať a byť zraniteľnými.

Sr. M. Terézia OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes