Zastavili sa, aby kráčali ďalej

Kráčať po ceste novej evanjelizácie vo viere, že Ježiš je Cesta, Pravda a Život sa nanovo rozhodla kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy.

Dvadsať sestier kongregácie v košickom konvente Krista Kráľa 15. júla 2017  ukončilo týždňové zasadnutie generálneho zhromaždenia, na ktorom sestry hodnotili napĺňanie kongregačného plánu. Zloženie pomyselných pútnických palíc sestrám kazateľkám dovolilo, aby vo svetle Pravdy rozpoznali aktuálne výzvy sesterského komunitného života  i života v spoločnosti. Zdieľanie Dominikovej charizmy vo vytýčených cieľoch kongregačného plánu na roky 2017-2020 sa pre sestry stalo programom i víziou ďalšieho napredovania.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes