Veľkosť dominikánskej rodiny nepozná hranice

30. jún. 2022 | Aktuality, Články

V dňoch 17. – 27. júna navštívili kongregáciu sestier dominikánok na Slovensku sestra Valorie Lordi a sestra Bernadette Nonnon z Kongregácie sestier dominikánok zo Sprakill New York. Ich hlavným zámerom bolo dostať sa čo najbližšie k trpiacim ľuďom na Ukrajine. Sr. Valorie to interpretovala nasledovne: „Dlhé mesiace som sa modlila, aby som počúvala Ducha Svätého a volanie trpiacich ľudí a dostala som jasný odkaz, osobne navštíviť a byť prítomná na hraniciach Ukrajiny s utečencami, priniesť duchovnú a modlitbovú podporu mnohých sestier dominikánok z New Yorku a podieľať sa nejakým malým spôsobom na pomoci ukrajinským ľuďom.“

Hneď v prvý deň sestry navštívili utečenecké centrum „Červená hviezda“ v Košiciach, kde sa stretli s niektorými migrantami a pomáhali vydávať obed pre cca 250 ľudí. V nasledujúce dni sa spolu so slovenskými sestrami sr. Editou a sr. Justínou vydali na malú misiu na Ukrajinu do Mukačeva. Prostredníctvom sr. Lýdie, ktorá tu nepretržite pôsobí, sa dostali do viacerých utečeneckých centier, kam spoločne priniesli humanitárnu pomoc a strávili čas s deťmi, ktoré vojna na Ukrajine obrala o základné existenciálne istoty. Tiež sa im dostalo milého prijatia od mukačevského biskupa o. Mykola Lúčku, ktorý je dominikánom.

Sr. Justína túto návštevu zhodnotila nasledovne „Spoločne sme zažili veľmi silnú a obohacujúcu skúsenosť. Vďaka našej sr. Lýdii, ktorá pracuje na Ukrajine, sme získali cenné kontakty. Vďaka sr. Edite, ktorá má odvahu prekročiť hranice s humanitárnou pomocou, sme mohli túto cestu uskutočniť a vďaka sr. Valorie a sr. Bernadette sme zažili veľkosť a solidárnosť dominikánskej rodiny vo svete. Ich odvaha a dobrodružnosť boli pre nás veľmi inšpirujúce.“

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.