Vďačnosť otvára srdce…

13. máj. 2020 | Aktuality, Články

Hovorí sa, že vďačnosť otvára srdce pre prijatie nových darov. V nedeľu 10. mája odzneli slová plné vďaky aj u sestier dominikánkok v Dunajskej Lužnej. Sr. M. Veronika Hűbblerová slávila svoje 60. narodeniny a pri pohľade na roky, ktoré prežila, vyjadrila slová plné vďaky adresované hlavne Bohu, svojim rodičom, ale aj sestrám v kongregácii. Počas príhovoru pri sv. omši p. Bruno Donoval OP prepojil veľkonočné udalosti s menom Veronika, čo znamená pravá ikona – pravý obraz Krista. Apoštoli vo veľkonočnom období, po skúsenosti so živým Pánom, ktorý sa im zjavil, ohlasovali radostnú zvesť, delili sa so skúsenosťou, ktorú prežili, a tak zvestovali ľuďom pravý obraz Krista. Sestre Veronike spolusestry poďakovali za službu v kongregácii a zároveň jej priali hlbokú skúsenosť so živým Bohom, ktorá dáva zmysel všetkému v živote, ako aj hojnosť Božieho požehnania a zdravia do ďalších dní.

« z 2 »

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.