Vďačnosť otvára srdce…

Hovorí sa, že vďačnosť otvára srdce pre prijatie nových darov. V nedeľu 10. mája odzneli slová plné vďaky aj u sestier dominikánkok v Dunajskej Lužnej. Sr. M. Veronika Hűbblerová slávila svoje 60. narodeniny a pri pohľade na roky, ktoré prežila, vyjadrila slová plné vďaky adresované hlavne Bohu, svojim rodičom, ale aj sestrám v kongregácii. Počas príhovoru pri sv. omši p. Bruno Donoval OP prepojil veľkonočné udalosti s menom Veronika, čo znamená pravá ikona – pravý obraz Krista. Apoštoli vo veľkonočnom období, po skúsenosti so živým Pánom, ktorý sa im zjavil, ohlasovali radostnú zvesť, delili sa so skúsenosťou, ktorú prežili, a tak zvestovali ľuďom pravý obraz Krista. Sestre Veronike spolusestry poďakovali za službu v kongregácii a zároveň jej priali hlbokú skúsenosť so živým Bohom, ktorá dáva zmysel všetkému v živote, ako aj hojnosť Božieho požehnania a zdravia do ďalších dní.

« z 2 »
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes