V Tvrdošíne sestry oslavovali

Sedemdesiat rokov prešlo ako voda – takto s úsmevom zhodnotila svoj vek sr. Andreja Červeňová. V kruhu svojich spolusestier a rodiny poďakovala Bohu za dar života. Jej život je úzko spätý s Oravou, kde  sr. Andreja už dlhšiu dobu pôsobí. Sr. Karola Dravecká, generálna predstavená, jej v mene spolusestier do ďalších rokov života popriala, aby vždy pred očami mala dobrotivú tvár Boha, ktorý sa jej ukazuje v mnohých momentoch života.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes