Ukrajinské „lastovičky“ pripravili deň matiek

19. máj. 2022 | Aktuality, Články

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy veľmi pohotovo reagovala na potreby utečencov. Keďže do Dunajskej Lužnej ich prišlo pomerne dosť, ponúkla v Cirkevnej materskej škole Madony Žitného ostrova voľnú miestnosť vyhradenú pre krúžkovú činnosť na otvorenie triedy pre ukrajinské deti. Po prípravných prácach 11. apríla otvorila novú triedu pre 15 detí, ktorá nesie názov „lastovičky“. Tento názov je symbolický, lebo ukrajinské deti „prileteli ako tie vtáčiky“ a veríme, že do jesene „odletia“ domov, na rodnú zem, ako to tvrdia všetky ich mamičky.

Deti zavítali do triedy, kde ich čakalo množstvo hračiek, stavebníc, áut, obchodík s pečivom, kuchynka, náradie do dielne a domček… Na dvore škôlky majú bicykle, kolobežky, autá, motorky a hojdačky. Sr. Mária, ktorá učí v tejto triede, sa vyjadrila, že: „Deti sa tomu veľmi tešia, lebo na Zakarpatí v škôlkach, kde som učila, nikde nemali takého dobré vybavenie. Keď nám doniesli do triedy relaxačný domček, pomyslela som si, že deti v škôlkach na Ukrajine také niečo nemajú, a že načo im to bude. V jedno ráno som bola svedkom rozhovoru dvoch detí, keď sediac v tomto domčeku sa hrali, že sú v podzemnom úkryte, ako je tam zima a sú hladní, iba mama išla rýchlo domov pripraviť im jedlo a znovu prišla do úkrytu. Zážitky, ktoré mali z vojny zanechali v nich spomienky.

Napriek tomu, že sme začali fungovať 11. apríla, na Deň matiek sme sa snažili spolu s ukrajinskou pani učiteľkou  nacvičiť s deťmi program. Vyhotovovali sme darčeky pre mamičky – vlastnoručne vymaľované tašky a nakoniec sme piekli spoločne muffiny. Deti recitovali básničky, spievali ukrajinské a slovenské pesničky, mali tanček a súťaže. Po vystúpení sme pre naše mamičky a babičky pripravili agapé a spolu s deťmi sme si krátko zatancovali. Mamy boli prekvapené z takej milej oslavy a ďakovali za pekný program a pohostenie. Minulý rok na tento sviatok si ani nepomysleli, že budúci „Deň matiek“ budú sláviť ako utečenci v cudzej krajine.

Prajeme týmto deťom, aby v našej škôlke prežili čo najkrajšie chvíle, na ktoré budú spomínať, ale predovšetkým, aby preklenuli ťažké spomienky, keď museli opustiť svojich otcov a utekať iba s mamkami, aby unikli pred vojnou.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...