Ukrajinské „lastovičky“ pripravili deň matiek

19. máj. 2022 | Aktuality, Články

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy veľmi pohotovo reagovala na potreby utečencov. Keďže do Dunajskej Lužnej ich prišlo pomerne dosť, ponúkla v Cirkevnej materskej škole Madony Žitného ostrova voľnú miestnosť vyhradenú pre krúžkovú činnosť na otvorenie triedy pre ukrajinské deti. Po prípravných prácach 11. apríla otvorila novú triedu pre 15 detí, ktorá nesie názov „lastovičky“. Tento názov je symbolický, lebo ukrajinské deti „prileteli ako tie vtáčiky“ a veríme, že do jesene „odletia“ domov, na rodnú zem, ako to tvrdia všetky ich mamičky.

Deti zavítali do triedy, kde ich čakalo množstvo hračiek, stavebníc, áut, obchodík s pečivom, kuchynka, náradie do dielne a domček… Na dvore škôlky majú bicykle, kolobežky, autá, motorky a hojdačky. Sr. Mária, ktorá učí v tejto triede, sa vyjadrila, že: „Deti sa tomu veľmi tešia, lebo na Zakarpatí v škôlkach, kde som učila, nikde nemali takého dobré vybavenie. Keď nám doniesli do triedy relaxačný domček, pomyslela som si, že deti v škôlkach na Ukrajine také niečo nemajú, a že načo im to bude. V jedno ráno som bola svedkom rozhovoru dvoch detí, keď sediac v tomto domčeku sa hrali, že sú v podzemnom úkryte, ako je tam zima a sú hladní, iba mama išla rýchlo domov pripraviť im jedlo a znovu prišla do úkrytu. Zážitky, ktoré mali z vojny zanechali v nich spomienky.

Napriek tomu, že sme začali fungovať 11. apríla, na Deň matiek sme sa snažili spolu s ukrajinskou pani učiteľkou  nacvičiť s deťmi program. Vyhotovovali sme darčeky pre mamičky – vlastnoručne vymaľované tašky a nakoniec sme piekli spoločne muffiny. Deti recitovali básničky, spievali ukrajinské a slovenské pesničky, mali tanček a súťaže. Po vystúpení sme pre naše mamičky a babičky pripravili agapé a spolu s deťmi sme si krátko zatancovali. Mamy boli prekvapené z takej milej oslavy a ďakovali za pekný program a pohostenie. Minulý rok na tento sviatok si ani nepomysleli, že budúci „Deň matiek“ budú sláviť ako utečenci v cudzej krajine.

Prajeme týmto deťom, aby v našej škôlke prežili čo najkrajšie chvíle, na ktoré budú spomínať, ale predovšetkým, aby preklenuli ťažké spomienky, keď museli opustiť svojich otcov a utekať iba s mamkami, aby unikli pred vojnou.“

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...