Týždeň modlitieb za dominikánske povolania so sv. Tomášom Akvinským 2023

8. nov. 2023 | Aktivity, Aktuality, Články, Pastorácia povolaní

Milá Dominikánska rodina,  

už šiesty rok Vás pozývame, aby sme sa stali jednou modlitbou za nové dominikánske povolania. Znovu máme vznešenú príležitosť zjednotiť sa spolu ako rodina v týždni modlitieb od 13. do 19. novembra (týždeň po Sviatku všetkých dominikánskych svätých, ktorý je 7. novembra).

Brat Mannes OP uviedol prvýkrát tento týždeň slovami, ktoré mi dodnes rezonujú: „Naša modlitba za povolania musí byť preto vsadená do niečoho väčšieho, štedrejšieho, v našom prípade: Kázania, ktoré otvára človeka pre Boha.“ Starostlivosť o nové povolania skrze modlitbu sa teda uskutočňuje pre vznešenejší cieľ, ako je naše udržanie sa pri živote. Uskutočňuje sa podľa príkladu Ježiša, ktorý mal súcit nad zmorenými a sklesnutými zástupmi. Ak naše oči kontemplovali krásu večného živote, už nemôžu neplakať pre tých, ktorí nepoznajú prameň šťastia. Ak naše uši počuli slová nádeje, nedokážu prepočuť šomranie Božieho ľudu na púšti, ktorý sa zmieta v poblúdeniach. Ak naše srdce vzplanulo horlivosťou za hodnoty Božieho kráľovstva, nemôže neprosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. (Porov. Mt 9,37)  

V tomto zmysle nám môže byť veľmi nápomocný sv. Tomáša Akvinský, ktorého jubileum slávime. Brat Alan OP napísal úvod do tohtoročného Týždňa dominikánskych modlitieb so sv. Tomášom Akvinským a tiež vybral niekoľko myšlienok od sv. Tomáša ako inšpiráciu pre každú vetvu. 

Nech nám na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a na príhovor sv. Otca Dominika pomáha Duch Svätý znovu objaviť vznešený cieľ rehole a nech z nás urobí jednu modlitbu za nové dominikánske povolania.

sr. Karola  OP

Buletín

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...