Týždeň modlitieb za dominikánske povolania so sv. Tomášom Akvinským 2023

8. nov. 2023 | Aktivity, Aktuality, Články, Pastorácia povolaní

Milá Dominikánska rodina,  

už šiesty rok Vás pozývame, aby sme sa stali jednou modlitbou za nové dominikánske povolania. Znovu máme vznešenú príležitosť zjednotiť sa spolu ako rodina v týždni modlitieb od 13. do 19. novembra (týždeň po Sviatku všetkých dominikánskych svätých, ktorý je 7. novembra).

Brat Mannes OP uviedol prvýkrát tento týždeň slovami, ktoré mi dodnes rezonujú: „Naša modlitba za povolania musí byť preto vsadená do niečoho väčšieho, štedrejšieho, v našom prípade: Kázania, ktoré otvára človeka pre Boha.“ Starostlivosť o nové povolania skrze modlitbu sa teda uskutočňuje pre vznešenejší cieľ, ako je naše udržanie sa pri živote. Uskutočňuje sa podľa príkladu Ježiša, ktorý mal súcit nad zmorenými a sklesnutými zástupmi. Ak naše oči kontemplovali krásu večného živote, už nemôžu neplakať pre tých, ktorí nepoznajú prameň šťastia. Ak naše uši počuli slová nádeje, nedokážu prepočuť šomranie Božieho ľudu na púšti, ktorý sa zmieta v poblúdeniach. Ak naše srdce vzplanulo horlivosťou za hodnoty Božieho kráľovstva, nemôže neprosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. (Porov. Mt 9,37)  

V tomto zmysle nám môže byť veľmi nápomocný sv. Tomáša Akvinský, ktorého jubileum slávime. Brat Alan OP napísal úvod do tohtoročného Týždňa dominikánskych modlitieb so sv. Tomášom Akvinským a tiež vybral niekoľko myšlienok od sv. Tomáša ako inšpiráciu pre každú vetvu. 

Nech nám na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a na príhovor sv. Otca Dominika pomáha Duch Svätý znovu objaviť vznešený cieľ rehole a nech z nás urobí jednu modlitbu za nové dominikánske povolania.

sr. Karola  OP

Buletín

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...