Túžim Teba poznať viac…

29. aug. 2023 | Aktuality, Články

Dňa 27. augusta obnovila svoje rehoľné zasvätenie v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy sr. M. Terézia Zambojová. Pri slávení sv. omše, ktorú celebroval P. Konštanc Adam OP v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, za prítomnosti sestier obnovením rehoľných sľubov opäť potvrdila svoju túžbu rásť v poznaní Krista, nechať sa ním premieňať a darovať sa v službe druhým. Hlbiny jej duše v tejto významnej chvíli výstižne poodkrývajú aj slová piesne, ktoré odzneli počas slávenia Eucharistie a ktoré sr. Terézia zdieľala s prítomnými hosťami: 

„Tvoja láska vzala mi dych
a zmenila môj svet.
Len na tom záleží –
byť s Tebou navždy,
stále bližšie k Tebe kráčať,
v Tvojej hĺbke sa rozplývať.
Túžim poznať viac,
Teba poznať viac.

Tvoja láska zmysel dáva
a všetko prekonáva.“Sr. Terézii vyprosujeme na jej ďalšej ceste v nasledovaní Krista a pri uskutočňovaní zvereného poslania hojné Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a radostné srdce.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...