Sviatosť manželstva – nádej na „druhé“ zaľúbenie.

28. nov. 2016 | Články

Predstaviť si svoje prvé zaľúbenie. Priznať si, že po rokoch to už nie je ako pred tým. A napokon spoznať, že šanca na druhé zaľúbenie nestojí na ľudskom projekte, ale Božom. V prvú adventnú nedeľu mali manželia z Dunajskej Lužnej príležitosť stretnúť sa s kňazom Romanom Sekom a nechať sa ním viesť k objaveniu manželstva v novej perspektíve. „Uvítali sme, že v rámci prípravy detí na prvé sväté prijímanie je vo farnosti ponúknutý program aj pre rodičov“ priznal v závere mladý manželský pár. Sestry dominikánky v spolupráci s farnosťou napomáhajú týmto spôsobom šíreniu lásky k eucharistickému Kristovi. Okrem rodičov prvoprijímajúcich detí sa duchovnej obnovy zúčastnili aj rodičia detí z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova a mnohí ďalší, ktorých pritiahol pozvaný hosť alebo ponúknutá téma.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...