Sviatosť manželstva – nádej na „druhé“ zaľúbenie.

28. nov. 2016 | Články

Predstaviť si svoje prvé zaľúbenie. Priznať si, že po rokoch to už nie je ako pred tým. A napokon spoznať, že šanca na druhé zaľúbenie nestojí na ľudskom projekte, ale Božom. V prvú adventnú nedeľu mali manželia z Dunajskej Lužnej príležitosť stretnúť sa s kňazom Romanom Sekom a nechať sa ním viesť k objaveniu manželstva v novej perspektíve. „Uvítali sme, že v rámci prípravy detí na prvé sväté prijímanie je vo farnosti ponúknutý program aj pre rodičov“ priznal v závere mladý manželský pár. Sestry dominikánky v spolupráci s farnosťou napomáhajú týmto spôsobom šíreniu lásky k eucharistickému Kristovi. Okrem rodičov prvoprijímajúcich detí sa duchovnej obnovy zúčastnili aj rodičia detí z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova a mnohí ďalší, ktorých pritiahol pozvaný hosť alebo ponúknutá téma.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...