Svätý Dominik – muž ponorený do Pravdy

7. aug. 2021 | Články, Zamyslenia

Sv. Dominik je mužom, ktorý mal mnoho cností, ktoré by nás mohli inšpirovať. Tento rok, keď slávime 800. výročie jeho narodenia sa pre nebo, sa môžeme nechať pohnúť jeho príkladom. Sv. Dominik bol kazateľom zapáleným ohlasovať Pravdu, pretože videl smäd ľudí po nej a zároveň to, kam ich zaviedla jej neznalosť. Rozprávať o Pravde sa dá rôznymi spôsobmi, no Dominik o Pravde nie len rozprával, on v nej žil, absolútne ponorený a premenený. Toto ponorenie sa do Pravdy ho viedlo k tomu, že sa stal „horiacim ohňom Božej lásky“ a mal „srdce víťaznej láskavosti“. Litánie k sv. Dominikovi, mu tiež dávajú titul „víťaz nad bludármi“. Jeho víťazstvo však nepramenilo v obratnosti kázania či v tvrdom presadzovaní pravdy. To, čo nám náš otec Dominik ukazuje a k čomu nás chce pozvať je to, aby sme nechali pretvoriť svoje srdcia Láskou. Aby sme najprv počúvali druhých, snažili sa im porozumieť, objali ich srdcom plným láskavosti, ktorá víťazí nad každou tvrdosťou. A potom môžeme na pôdu zmäkčeného srdca, ktorú zavlažíme láskou a prijatím, siať zrno Pravdy. O Dominikovi je asi najznámejšia veta, že hovoril s Bohom a o Bohu. Toto poradie je kľúčové pre to, aby bolo jeho a aj naše srdce, srdcom víťaznej láskavosti. Prvá pôda srdca, z ktorej musia byť odstránené kamene pýchy či tŕnie tvrdosti, je tá naša. Len Milosrdný Rozsievač, môže pripraviť pôdu nášho srdca a spraviť z nej horiace ohnisko plné premieňajúcej lásky, úrodnú pôdu prinášajúcu úrodu. Skryme sa, rovnako ako sv. Dominik, do Svetla. Aby potom svetlo, ktoré budeme prinášať ľuďom neoslepovalo, ale svietilo na cestu.

Helena Gallusová

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.