Svätý Dominik – muž ponorený do Pravdy

7. aug. 2021 | Články, Zamyslenia

Sv. Dominik je mužom, ktorý mal mnoho cností, ktoré by nás mohli inšpirovať. Tento rok, keď slávime 800. výročie jeho narodenia sa pre nebo, sa môžeme nechať pohnúť jeho príkladom. Sv. Dominik bol kazateľom zapáleným ohlasovať Pravdu, pretože videl smäd ľudí po nej a zároveň to, kam ich zaviedla jej neznalosť. Rozprávať o Pravde sa dá rôznymi spôsobmi, no Dominik o Pravde nie len rozprával, on v nej žil, absolútne ponorený a premenený. Toto ponorenie sa do Pravdy ho viedlo k tomu, že sa stal „horiacim ohňom Božej lásky“ a mal „srdce víťaznej láskavosti“. Litánie k sv. Dominikovi, mu tiež dávajú titul „víťaz nad bludármi“. Jeho víťazstvo však nepramenilo v obratnosti kázania či v tvrdom presadzovaní pravdy. To, čo nám náš otec Dominik ukazuje a k čomu nás chce pozvať je to, aby sme nechali pretvoriť svoje srdcia Láskou. Aby sme najprv počúvali druhých, snažili sa im porozumieť, objali ich srdcom plným láskavosti, ktorá víťazí nad každou tvrdosťou. A potom môžeme na pôdu zmäkčeného srdca, ktorú zavlažíme láskou a prijatím, siať zrno Pravdy. O Dominikovi je asi najznámejšia veta, že hovoril s Bohom a o Bohu. Toto poradie je kľúčové pre to, aby bolo jeho a aj naše srdce, srdcom víťaznej láskavosti. Prvá pôda srdca, z ktorej musia byť odstránené kamene pýchy či tŕnie tvrdosti, je tá naša. Len Milosrdný Rozsievač, môže pripraviť pôdu nášho srdca a spraviť z nej horiace ohnisko plné premieňajúcej lásky, úrodnú pôdu prinášajúcu úrodu. Skryme sa, rovnako ako sv. Dominik, do Svetla. Aby potom svetlo, ktoré budeme prinášať ľuďom neoslepovalo, ale svietilo na cestu.

Helena Gallusová

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...