Svätý Dominik – muž ponorený do Pravdy

Sv. Dominik je mužom, ktorý mal mnoho cností, ktoré by nás mohli inšpirovať. Tento rok, keď slávime 800. výročie jeho narodenia sa pre nebo, sa môžeme nechať pohnúť jeho príkladom. Sv. Dominik bol kazateľom zapáleným ohlasovať Pravdu, pretože videl smäd ľudí po nej a zároveň to, kam ich zaviedla jej neznalosť. Rozprávať o Pravde sa dá rôznymi spôsobmi, no Dominik o Pravde nie len rozprával, on v nej žil, absolútne ponorený a premenený. Toto ponorenie sa do Pravdy ho viedlo k tomu, že sa stal „horiacim ohňom Božej lásky“ a mal „srdce víťaznej láskavosti“. Litánie k sv. Dominikovi, mu tiež dávajú titul „víťaz nad bludármi“. Jeho víťazstvo však nepramenilo v obratnosti kázania či v tvrdom presadzovaní pravdy. To, čo nám náš otec Dominik ukazuje a k čomu nás chce pozvať je to, aby sme nechali pretvoriť svoje srdcia Láskou. Aby sme najprv počúvali druhých, snažili sa im porozumieť, objali ich srdcom plným láskavosti, ktorá víťazí nad každou tvrdosťou. A potom môžeme na pôdu zmäkčeného srdca, ktorú zavlažíme láskou a prijatím, siať zrno Pravdy. O Dominikovi je asi najznámejšia veta, že hovoril s Bohom a o Bohu. Toto poradie je kľúčové pre to, aby bolo jeho a aj naše srdce, srdcom víťaznej láskavosti. Prvá pôda srdca, z ktorej musia byť odstránené kamene pýchy či tŕnie tvrdosti, je tá naša. Len Milosrdný Rozsievač, môže pripraviť pôdu nášho srdca a spraviť z nej horiace ohnisko plné premieňajúcej lásky, úrodnú pôdu prinášajúcu úrodu. Skryme sa, rovnako ako sv. Dominik, do Svetla. Aby potom svetlo, ktoré budeme prinášať ľuďom neoslepovalo, ale svietilo na cestu.

Helena Gallusová

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes