Sv. Dominik tvorí v Košiciach krásne dielo spoločenstva

12. sep. 2021 | Aktuality, Články

„Nos junge beatis“, „pripoj nás k blaženým“ – touto prosbou sa niesli dva septembrové dni (9. – 10.9.), počas ktorých prichádzali k relikvii sv. Dominika deti Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy a ich rodičia, žiaci Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, zamestnanci týchto škôl a zariadení, farníci, ktorí pravidelne prichádzajú do Kostola Krista Kráľa a celá košická komunita sestier. Prichádzali si uctiť, modliť sa a meditovať pred relikviou sv. Dominika a replikou obrazu z Mascarelly. Predstavenie osobnosti sv. Dominika, založené na tomto obraze, v jednom zo študentov vyvolalo nasledujúcu reakciu:

„Páčilo sa mi, že sv. Dominika nezobrazujete ako jednotlivca, ale v spoločenstve bratov. Pričom každý brat je tu vyzdvihnutý ako jedinečný. Je to myšlienka aj do môjho života. Každý človek dokáže byť originálom vtedy, keď je v správnom spoločenstve a má okolo seba ľudí, ktorí ho ťahajú vpred. Myslím, že dominikánom sa darí toto krásne dielo spoločenstva budovať aj po 800 rokoch. Toto spoločenstvo bratov a sestier mi dalo veľmi veľa.“

Krásny čas Dominikovej prítomnosti sprevádzaný bohatým duchovným programom, svätými omšami, modlitbami, prednáškami, slávnostným požehnaním s relikviou bol ukončený modlitbou vešpier zo sviatku sv. Dominika. Po nich nasledovalo odovzdanie relikvie bratom dominikánom z košickej komunity, ktorí všetkým ctiteľom sv. Dominika ponúkli bohatý víkendový program. Ďalším miestom, kde relikvia poputuje je Zvolen.

Sr. Alberta Vaľková OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...