Sv. Dominik rozžiaril srdcia mnohých

12. aug. 2023 | Aktuality, Články

V Petrovanoch v konvente a Domove sv. Dominika oslávili dňa 5. augusta slávnosť sv. Dominika. Stretli sa zástupcovia celej dominikánskej rodiny – bratia dominikáni, členovia laického spoločenstva sv. Dominika z Petrovian i z Kendíc, mladí z ADOMU, spolupracovníci, priatelia a aj sestry dominikánky.

Celý týždeň sa ťažko rozhodovalo, či sláviť vonku alebo vo vnútri, keďže predpoveď počasia nebola dobrá. Počas dopoludnia boli Petrovany v dažďoch, no popoludní sa vyčasilo a všetko začalo žiariť. Cez spoločnú modlitbu sv. ruženca, slávenie sv. omše a svedectvá niektorých prítomných sa rozžiarili aj srdcia. Skupina „Boží šramot“ vyšramotila počas slávenia krásne melódie a piesne, ktoré dodávali slávnosti veľkoleposť a pohýnali k väčšej oslave Toho, kto dal Cirkvi a všetkým ľuďom sv. Dominika za priateľa, otca, hýbateľa, inšpirátora… 

A ako ku každej slávnosti patrí agapé – hody bratskej lásky, aj v Petrovanoch sa hodovalo a prítomní sa tešili, že sú spolu, že sa môžu zdieľať vo vzájomnej láske a upevniť vzťahy priateľstva.

Sv. Dominik, ty si sľúbil svojim bratom, že im budeš nápomocný aj po svojej smrti, prosíme ťa, oroduj za nás!Za všetko vďačné sestry dominikánky z Petrovian

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...