Stretnutie mladých dominikánok – YSOP 2023

27. feb. 2023 | Aktuality, Články

Počas víkendu 24-26. februára sa na pravidelnom medzinárodnom stretnutí stretlo 43 dominikánok pochádzajúcich z 13. krajín, ktoré majú do 20 rokov od prvých sľubov. Sestry sa vďaka prednáškam sr. Ino Rincón OP a sr. Teresy Hieslmayer OP zamýšľali nad témou „Komunita, hľadanie pravdy a slobody“. Vďaka praktickým cvičeniam si sestry viac uvedomili, čo to znamená byť súčasťou komunity, ako prijímať rozmanitosť sestier, ako prežívať osobnú slobodu v komunite. Prednášky boli dopĺňané diskusiou v jazykových skupinách a následným spoločným zdieľaním. Sestry ukončili stretnutie návštevou baziliky Santa Sabina, kde ich po sv. omši ich privítal magister Rádu fr. Gerard Francisco Timoner OP.

Sr. Terézia OP

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...