Stretnutie mladých dominikánok – YSOP 2023

27. feb. 2023 | Aktuality, Články

Počas víkendu 24-26. februára sa na pravidelnom medzinárodnom stretnutí stretlo 43 dominikánok pochádzajúcich z 13. krajín, ktoré majú do 20 rokov od prvých sľubov. Sestry sa vďaka prednáškam sr. Ino Rincón OP a sr. Teresy Hieslmayer OP zamýšľali nad témou „Komunita, hľadanie pravdy a slobody“. Vďaka praktickým cvičeniam si sestry viac uvedomili, čo to znamená byť súčasťou komunity, ako prijímať rozmanitosť sestier, ako prežívať osobnú slobodu v komunite. Prednášky boli dopĺňané diskusiou v jazykových skupinách a následným spoločným zdieľaním. Sestry ukončili stretnutie návštevou baziliky Santa Sabina, kde ich po sv. omši ich privítal magister Rádu fr. Gerard Francisco Timoner OP.

Sr. Terézia OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...