Správy z Kamerunu

8. aug. 2014 | Články

Kamerun 01 (931x650)Milí priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujem,
s radosťou sa chcem s vami podeliť o moje prvé misijné skúsenosti, ktoré mám v rámci medzikongregačnej spolupráce s Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy z Talianska.
V Kamerune som viac ako deväť mesiacov. Je to prevažne kresťanská krajina, kde kresťania a moslimovia, ako aj iné vierovyznania a členovia pôvodných náboženstiev žijú zatiaľ v pokoji. V posledných mesiacoch je tento pokoj čiastočne narušovaný prenikaním teroristickej skupiny Boko Haram do Kamerunu zo susednej Nigérie. Krajina je bohatá na prírodné zdroje a kultúrne tradície. Je tu prítomných viac ako 230 rôznych národností, etnických skupín a domorodých kmeňov. Napriek tomu krajina napreduje v rozvoji pomerne pomaly, pretože je tu rozšírená korupcia, silné zvyky a tradície.
Katolícka cirkev v Kamerune má svoje pevné miesto, aj keď je pomerne dosť mladá. Má svojich vlastných biskupov a kňazov. Aj domorodí rehoľníci a rehoľníčky sú zastúpení v hojnom počte. Je tu však aj veľa rehoľných spoločenstiev pochádzajúcich z iných krajín a to hlavne z Francúzska, Talianska, Španielska a Poľska.
Ja žijem v komunite sestier dominikánok bl. Imeldy z Talianska. Sestry majú tri komunity vo francúzsky hovoriacej oblasti a s nádejou očakávajú otvorenie štvrtej v anglicky hovoriacej oblasti. Pracujú prevažne v oblasti výchovy a vzdelávania (materská škola, základná škola, stredná škola, deti z „adopcie na diaľku“), ale aj v oblasti zdravotníctva ako ošetrovateľky.
Keďže som prišla do Kamerunu po dvoch mesiacoch intenzívneho štúdia francúzštiny, bolo potrebné, aby som v štúdiu pokračovala v Kamerune. V júni som ukončila kurz francúzštiny a ďalej budem pokračovať v samo štúdiu. Počas uplynulého roka som pracovala v Cirkevnej materskej škole sv. Jána Bosca v Bertoua. Prvé tri mesiace som tam bola prítomná ako pozorovateľ, neskôr som pomáhala s účtovaním, pripravovala som dekorácie a didaktický materiál pre učiteľky. Od septembra by som mala ísť do komunity v Ndjangane, ktorá je na vidieku. Tam by som mala získať ďalšie skúsenosti.
Myslím, že naša prítomnosť na misiách mimo Európy môže byť pre nás veľkým obohatením, pretože je to úplne nová skúsenosť s inými zvykmi, tradíciami, pohľadom na život. Hovorím o misijnej skúsenosti, aj keď praktický kresťanský život tu funguje ako u nás v Európe. Miestna cirkev ponúka svojim veriacim pravidelný prístup k sviatostiam, ku katechéze, duchovnému doprevádzaniu… Napriek tomu je tu prítomnosť zasvätených osôb veľmi dôležitá, pretože v Kamerunčanoch je silne zakorenená pôvodná tradícia a povzbudzovať ich k prijatiu kresťanských zvykov praktizovaných v každodennom živote je pomerne ťažké. Malá aktivita a angažovanosť, slabá vytrvalosť a sklon k podvádzaniu (klamstvu) sú kvality, ktoré sťažujú prácu a pôsobenie medzi veriacimi.
Ak by som mala niečo povedať o medzikongregačnej spolupráci, myslím, že je to zatiaľ o obojstrannom zoznamovaní sa. V komunite nás je šesť: štyri Kamerunčanky, jedna Brazílčanka a ja. Zvykáme si na seba v každodennom komunitnom živote. Tak ako ja na iné zvyky, kultúru, pohľad na život, tak aj sestry sú konfrontované ako s našou kultúrou, tak aj s mojim osobným prístupom. Myslím, že druhý rok môže pomaly ukázať kam smeruje naša vzájomná spolupráca a o čom by mala byť.
Pre mňa osobne tento prvý rok nie je jednoduchý, chýba mi slovenská komunita sestier, ale s pomocou Božou verím, že poslanie, pre ktoré sme sa rozhodli, bude momentom nie len požehnania ale aj rastu a to nás všetkých.
S láskou na vás všetkých myslím a prosím o modlitbu za túto našu novú misiu.

Sr. Karmela OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...