Správy z Kamerunu

8. aug. 2014 | Články

Kamerun 01 (931x650)Milí priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujem,
s radosťou sa chcem s vami podeliť o moje prvé misijné skúsenosti, ktoré mám v rámci medzikongregačnej spolupráce s Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy z Talianska.
V Kamerune som viac ako deväť mesiacov. Je to prevažne kresťanská krajina, kde kresťania a moslimovia, ako aj iné vierovyznania a členovia pôvodných náboženstiev žijú zatiaľ v pokoji. V posledných mesiacoch je tento pokoj čiastočne narušovaný prenikaním teroristickej skupiny Boko Haram do Kamerunu zo susednej Nigérie. Krajina je bohatá na prírodné zdroje a kultúrne tradície. Je tu prítomných viac ako 230 rôznych národností, etnických skupín a domorodých kmeňov. Napriek tomu krajina napreduje v rozvoji pomerne pomaly, pretože je tu rozšírená korupcia, silné zvyky a tradície.
Katolícka cirkev v Kamerune má svoje pevné miesto, aj keď je pomerne dosť mladá. Má svojich vlastných biskupov a kňazov. Aj domorodí rehoľníci a rehoľníčky sú zastúpení v hojnom počte. Je tu však aj veľa rehoľných spoločenstiev pochádzajúcich z iných krajín a to hlavne z Francúzska, Talianska, Španielska a Poľska.
Ja žijem v komunite sestier dominikánok bl. Imeldy z Talianska. Sestry majú tri komunity vo francúzsky hovoriacej oblasti a s nádejou očakávajú otvorenie štvrtej v anglicky hovoriacej oblasti. Pracujú prevažne v oblasti výchovy a vzdelávania (materská škola, základná škola, stredná škola, deti z „adopcie na diaľku“), ale aj v oblasti zdravotníctva ako ošetrovateľky.
Keďže som prišla do Kamerunu po dvoch mesiacoch intenzívneho štúdia francúzštiny, bolo potrebné, aby som v štúdiu pokračovala v Kamerune. V júni som ukončila kurz francúzštiny a ďalej budem pokračovať v samo štúdiu. Počas uplynulého roka som pracovala v Cirkevnej materskej škole sv. Jána Bosca v Bertoua. Prvé tri mesiace som tam bola prítomná ako pozorovateľ, neskôr som pomáhala s účtovaním, pripravovala som dekorácie a didaktický materiál pre učiteľky. Od septembra by som mala ísť do komunity v Ndjangane, ktorá je na vidieku. Tam by som mala získať ďalšie skúsenosti.
Myslím, že naša prítomnosť na misiách mimo Európy môže byť pre nás veľkým obohatením, pretože je to úplne nová skúsenosť s inými zvykmi, tradíciami, pohľadom na život. Hovorím o misijnej skúsenosti, aj keď praktický kresťanský život tu funguje ako u nás v Európe. Miestna cirkev ponúka svojim veriacim pravidelný prístup k sviatostiam, ku katechéze, duchovnému doprevádzaniu… Napriek tomu je tu prítomnosť zasvätených osôb veľmi dôležitá, pretože v Kamerunčanoch je silne zakorenená pôvodná tradícia a povzbudzovať ich k prijatiu kresťanských zvykov praktizovaných v každodennom živote je pomerne ťažké. Malá aktivita a angažovanosť, slabá vytrvalosť a sklon k podvádzaniu (klamstvu) sú kvality, ktoré sťažujú prácu a pôsobenie medzi veriacimi.
Ak by som mala niečo povedať o medzikongregačnej spolupráci, myslím, že je to zatiaľ o obojstrannom zoznamovaní sa. V komunite nás je šesť: štyri Kamerunčanky, jedna Brazílčanka a ja. Zvykáme si na seba v každodennom komunitnom živote. Tak ako ja na iné zvyky, kultúru, pohľad na život, tak aj sestry sú konfrontované ako s našou kultúrou, tak aj s mojim osobným prístupom. Myslím, že druhý rok môže pomaly ukázať kam smeruje naša vzájomná spolupráca a o čom by mala byť.
Pre mňa osobne tento prvý rok nie je jednoduchý, chýba mi slovenská komunita sestier, ale s pomocou Božou verím, že poslanie, pre ktoré sme sa rozhodli, bude momentom nie len požehnania ale aj rastu a to nás všetkých.
S láskou na vás všetkých myslím a prosím o modlitbu za túto našu novú misiu.

Sr. Karmela OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.