Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

jubleum1S vďačnosťou za milosť, ktorú nám Boh dal pre kázanie, Vám s radosťou oznamujeme, že 7. novembra 2015 bude magister rehole fr. Bruno Cadoré OP v bazilike Santa Sabina v Ríme spolu s Dominikánskou rodinou predsedať sláveniu eucharistie, počas ktorej slávnostne otvorí Jubileum, ktorým si Rehoľa kazateľov pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honórium III.

Spojení s celou rehoľou, v slovenskej provincii

otvoríme Jubileum slávením sv. omše na sviatok Všetkých dominikánskych svätých,

dňa 7. novembra 2015 o 10.30 v Kostole sv. Dominika vo Zvolene.

Komisia pre Jubileum

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes