Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Ndjangané

17. aug. 2015 | Články

Ndjangané, 16. august 2015

Drahé spolusestry!
L4_05 (1024x768)Srdečne vás pozdravujeme z Ndjangané. Končí sa tretí mesiac môjho pobytu v Kamerune a pomaly sa blíži aj odlet sr. Karmely na Slovensko. Dňa 26. augusta odchádzame do Bertoua, kde budem od septembra pôsobiť. Tu prenocujeme a na druhý deň ráno ideme autobusom do Yaoundé. Cesta z Bertoua do Yaoundé trvá okolo päť hodín. Na sviatok sv. Augustína (29. augusta) máme v Yaoundé veľkú slávnosť – tri postulantky vstupujú do noviciátu.

Posledný mesiac sme boli v komunite so sr. Karmelou opäť samé, pretože sr. Scholastika išla na dovolenku. Rada by som sa s vami podelila o našu skúsenosť zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Na tento sviatok sme sa veľmi pripravovali, pretože sme boli doma len mi dve bez domorodých sestier. Mne pripadla výzdoba kostola a sr. Karmela pripravovala celú liturgiu. Náš pán farár naplánoval na tento deň aj sobáš nášho katechétu, takže to bolo dosť náročné spojiť tieto dve veľké udalosti. Svätá omša mala byť pôvodne o 10.00 hod. No čas sv. omše sa počas dňa neustále menil. Neskôr sme sa dozvedeli, že sv. omša bude o 11.00 hod, potom o 13.00 hod. Aby sme všetko stihli, už o 10.30 sme išli do kostola a spolu s ľuďmi sme sa modlili ruženec. A pomodlili sme sa aj druhý, aj tretí… svätá omša začala až o 16.30. Ešte teraz sa nad tým usmievam, keď si predstavím ako sme tam spievali, tlieskali a modlili sa. Viete si predstaviť  čakať šesť hodín spolu so všetkými svadobčanmi? Títo ľudia sú úžasní. Takmer nikto neodišiel. Na sv. omši bolo okolo 300 ľudí natlačených v našom malom kostolíku a každý spieval a tancoval čo mu sily stačili :). Aj náš pán farár sa pri oltári roztancoval. Pre Afričanov je to také prirodzené.

Samotná sv. omša bola veľmi zaujímavá. Svadba v našej farnosti nebola najmenej rok. Ženích so svojou nastávajúcou však neboli ani pokrstení. Spolu mali už päť detí. Najstaršie malo okolo 12 – 13 rokov a najmladšie dvojičky asi rok. Ani deti neboli pokrstené. Takže najskôr bol krst snúbencov a ich detí, potom birmovka a nakoniec svadobné obrady. Po prijatí sviatosti manželstva sa na výzvu kňaza mladý pár pred oltárom roztancoval a spolu s nimi aj pán farár. Celú svätú omšu doprevádzala skupina asi dvadsiatich ľudí zo susednej farnosti. Hrali pri tom na rôzne hudobné nástroje. Bolo to krásne, aj keď na náš štýl trošku hlučné. Svätá omša trvala do 19.00 hod. Keďže elektrika nešla, tak poslednú polhodinu sme boli v kostole len pri sviečkach. Bola to taká „idylka“ :). Mokrí, unavení a hladní sme opúšťali náš kostolík. Je to pre nás nezabudnuteľný zážitok. Nikto sa nikde neponáhľal. Veď Afričanom je jedno či sedia pred domom, alebo v kostole. A nám s Karmelou dal dobrý Pán pokoj do srdca, takže sme tiež trpezlivo čakali. Toto bola posledná sv. omša nášho pána farára v našej farnosti. Od dnes – teda od 16. augusta – už máme nového kňaza. Zdá sa, že jeho prístup je trochu iný a možno bude od ľudí aj viac vyžadovať. Zatiaľ sa nám prišiel len predstaviť. Pôsobiť tu začne až od októbra. Dovtedy bude sv. omše v našej farnosti slúžiť kňaz zo susednej farnosti.

Je mi aj ľúto, že odchádzam z Ndjangané. Je to malá dedinka, kde kontakt s ľuďmi je veľmi bezprostredný. Nie je problém za polhodinu obehnúť celú dedinku, zavolať deti, prípadne zazvoniť na zvon (pre zaujímavosť pripájam fotku nášho „zvona“: je to disk z kolesa zavesený na strome. Ak je sv. omša, železnou tyčou sa po ňom búcha :)). Rada by som tu pôsobila. A aj deti ma už poznajú a reagujú na moju ukrajinčinu, či slovenčinu. Od septembra budem pôsobiť v Bertoua, kde budem chodiť aj na kurz francúzštiny. Uvidíme čo mi Pán pripravil. Už niekoľko dni sa Ho pýtam, čo očakáva odo mňa tak ďaleko od domova. A dnes mi dal konkrétnu odpoveď v krátkom čítaní dennej hodinky… S týmito slovami zo Svätého písma sa s vami aj lúčim.

Dt. 10.12. „Čo žiada od Teba Pán, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál svojho Boha, a kráčal po Jeho cestách, aby si Ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojim srdcom a celou svojou dušou“.

Sr. Lýdia

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...