Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Ndjangané

17. aug. 2015 | Články

Ndjangané, 16. august 2015

Drahé spolusestry!
L4_05 (1024x768)Srdečne vás pozdravujeme z Ndjangané. Končí sa tretí mesiac môjho pobytu v Kamerune a pomaly sa blíži aj odlet sr. Karmely na Slovensko. Dňa 26. augusta odchádzame do Bertoua, kde budem od septembra pôsobiť. Tu prenocujeme a na druhý deň ráno ideme autobusom do Yaoundé. Cesta z Bertoua do Yaoundé trvá okolo päť hodín. Na sviatok sv. Augustína (29. augusta) máme v Yaoundé veľkú slávnosť – tri postulantky vstupujú do noviciátu.

Posledný mesiac sme boli v komunite so sr. Karmelou opäť samé, pretože sr. Scholastika išla na dovolenku. Rada by som sa s vami podelila o našu skúsenosť zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Na tento sviatok sme sa veľmi pripravovali, pretože sme boli doma len mi dve bez domorodých sestier. Mne pripadla výzdoba kostola a sr. Karmela pripravovala celú liturgiu. Náš pán farár naplánoval na tento deň aj sobáš nášho katechétu, takže to bolo dosť náročné spojiť tieto dve veľké udalosti. Svätá omša mala byť pôvodne o 10.00 hod. No čas sv. omše sa počas dňa neustále menil. Neskôr sme sa dozvedeli, že sv. omša bude o 11.00 hod, potom o 13.00 hod. Aby sme všetko stihli, už o 10.30 sme išli do kostola a spolu s ľuďmi sme sa modlili ruženec. A pomodlili sme sa aj druhý, aj tretí… svätá omša začala až o 16.30. Ešte teraz sa nad tým usmievam, keď si predstavím ako sme tam spievali, tlieskali a modlili sa. Viete si predstaviť  čakať šesť hodín spolu so všetkými svadobčanmi? Títo ľudia sú úžasní. Takmer nikto neodišiel. Na sv. omši bolo okolo 300 ľudí natlačených v našom malom kostolíku a každý spieval a tancoval čo mu sily stačili :). Aj náš pán farár sa pri oltári roztancoval. Pre Afričanov je to také prirodzené.

Samotná sv. omša bola veľmi zaujímavá. Svadba v našej farnosti nebola najmenej rok. Ženích so svojou nastávajúcou však neboli ani pokrstení. Spolu mali už päť detí. Najstaršie malo okolo 12 – 13 rokov a najmladšie dvojičky asi rok. Ani deti neboli pokrstené. Takže najskôr bol krst snúbencov a ich detí, potom birmovka a nakoniec svadobné obrady. Po prijatí sviatosti manželstva sa na výzvu kňaza mladý pár pred oltárom roztancoval a spolu s nimi aj pán farár. Celú svätú omšu doprevádzala skupina asi dvadsiatich ľudí zo susednej farnosti. Hrali pri tom na rôzne hudobné nástroje. Bolo to krásne, aj keď na náš štýl trošku hlučné. Svätá omša trvala do 19.00 hod. Keďže elektrika nešla, tak poslednú polhodinu sme boli v kostole len pri sviečkach. Bola to taká „idylka“ :). Mokrí, unavení a hladní sme opúšťali náš kostolík. Je to pre nás nezabudnuteľný zážitok. Nikto sa nikde neponáhľal. Veď Afričanom je jedno či sedia pred domom, alebo v kostole. A nám s Karmelou dal dobrý Pán pokoj do srdca, takže sme tiež trpezlivo čakali. Toto bola posledná sv. omša nášho pána farára v našej farnosti. Od dnes – teda od 16. augusta – už máme nového kňaza. Zdá sa, že jeho prístup je trochu iný a možno bude od ľudí aj viac vyžadovať. Zatiaľ sa nám prišiel len predstaviť. Pôsobiť tu začne až od októbra. Dovtedy bude sv. omše v našej farnosti slúžiť kňaz zo susednej farnosti.

Je mi aj ľúto, že odchádzam z Ndjangané. Je to malá dedinka, kde kontakt s ľuďmi je veľmi bezprostredný. Nie je problém za polhodinu obehnúť celú dedinku, zavolať deti, prípadne zazvoniť na zvon (pre zaujímavosť pripájam fotku nášho „zvona“: je to disk z kolesa zavesený na strome. Ak je sv. omša, železnou tyčou sa po ňom búcha :)). Rada by som tu pôsobila. A aj deti ma už poznajú a reagujú na moju ukrajinčinu, či slovenčinu. Od septembra budem pôsobiť v Bertoua, kde budem chodiť aj na kurz francúzštiny. Uvidíme čo mi Pán pripravil. Už niekoľko dni sa Ho pýtam, čo očakáva odo mňa tak ďaleko od domova. A dnes mi dal konkrétnu odpoveď v krátkom čítaní dennej hodinky… S týmito slovami zo Svätého písma sa s vami aj lúčim.

Dt. 10.12. „Čo žiada od Teba Pán, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál svojho Boha, a kráčal po Jeho cestách, aby si Ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojim srdcom a celou svojou dušou“.

Sr. Lýdia

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.