Sestra Berta oslávila životné jubileum

30. okt. 2021 | Aktuality, Články

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť, sú slová responzóriového žalmu 30. nedele v Cezročnom období. Tento deň bol plný radosti aj pre sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej a sr. M. Bertu Kuhajdovú, ktorá sa dožila vzácnych 75. narodenín. Zároveň to bol deň úprimnej vďačnosti za veľké veci, ktoré urobil Pán v jej živote cez mnohé prejavy lásky, štedrosti, súcitu a milosrdenstva.

Sr. M. Berta slávi svoje okrúhle narodeniny v mariánskom mesiaci v októbri. Sestry jej popriali, aby jej Pán uštedril ešte mnoho šťastných rokov. I naďalej ju budú sprevádzať svojimi modlitbami a vyprosovať potrebné milosti, aby dokázala každý deň vkladať svoje ruky do Máriiných, aby ju Mária mohla i naďalej viesť a ochraňovať na jej životnej púti.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...