Rómskych stredoškolákov to vážne zaujalo

5. nov. 2023 | Aktuality, Články

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera v Podolínci prežívala mesiac október, ktorý je mesiacom ružencovej Panny Márie a zároveň aj mesiacom, keď viac ako inokedy v roku myslíme na misie a misionárov naplno. Poviete si: „Čím je táto informácia výnimočná, veď  mnoho cirkevných škôl na túto skutočnosť nezabúda!“  Áno, ale Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera v Podolínci je špeciálna tým, že prevažnú časť žiakov tejto školy tvoria mladí rómovia z regiónu Spiša. Po ukončení štúdia sa z nich stanú murári, stolári, kuchári a kaderníci. A z Podolínca, tohoto nádherného kráľovského mesta, pochádzam aj ja. Do našej kongregácie som odišla už pred 32 rokmi a bolo pre mňa milé, keď ma v misijnom mesiaci októbri pozvali, aby som prišla do „môjho mesta“ a porozprávala im o skúsenosti zo skoro ročného pôsobenia na Ukrajine. Potešilo ma to, ale bola to aj výzva, ako zaujať takmer 70 mladých rómov, ktorých hlavnou aktivitou je spev, hudba, tanec. Pozvanie som prijala a svoju prednášku som rozdelila na dve časti. Cieľom prvej bolo na príbehu kráľa Šalamúna poukázať, aké dôležité je prosiť Boha, aby sme vedeli rozoznať, čo je dobré a zlé a podľa toho žiť. V druhej časti som pomocou prezentácie porozprávala o našej misii v Mukačeve a svoju osobnú skúsenosť na vojnou zmietanej Ukrajine. Práca misionárov v krajinách vojnových konfliktov nie je jednoduchá a bez Božej pomoci a pomoci obetavých ľudí, ktorí sú ochotní vystúpiť zo svojho komfortu to ani nie je možné.

O tom počuli a uvažovali žiaci strednej školy v Podolínci a som rada, že som ich svet rozšírila o nový obzor, ktorý vyžaduje vážny a zodpovedný prístup k životu. Obecenstvo, ktoré moje rozprávanie počúvalo bolo veľmi pozorné a viacerí so mnou počas prednášky spolupracovali. Uvedomila som si, že im nie je ľahostajné dianie vo svete. Veľký podiel na ich vzdelaní a osobnom raste majú ich pedagógovia a vychovávatelia.

Sr. Daniela OP

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...