Quo vadis Dominicana?

nad touto otázkou v prostredí barokového zámku v Tuchoměřiciach pri Prahe sa v dňoch 9. až 14. júla zamýšľalo 43 sestier dominikánok z ôsmich európskych kongregácii.

Tomu, aby sme si odpovedali na otázku, kam kráčame ako sestry dominikánky, nám pomohla aj analýza religióznych dát súčasnej spoločnosti i pohľad na jej budúce vývojové trendy.

Prednášky sestry Helen Alford OP, tematické vstupy sestier Pilar Del Barrio OP a Margaret Mayce OP, boli v mnohom prínosom pre skupinovú prácu sestier. Obohatením boli aj vstupy sestier zo Slovenska, Čiech a Lotyšska, ktoré predstavili európske dominikánske sestry v kontexte minulých i súčasných výziev.

Vzájomné sesterské zdieľanie o víziách prednesených tém poodkrylo možnosti pre ďalšie formy apoštolského kázania.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes