Putovali s Mojžišom do zasľúbenej zeme

8. júl. 2015 | Články

Aj tohto roku letné prázdniny na Ukrajine začali detskými tábormi v dvoch turnusoch. Prvý organizovala sr. Mária s deťmi z Fridišova a druhý sr. Sávia s deťmi z Mukačeva.

Spoločne putovali s Jozefom do Egypta, kam ho predali jeho bratia. Potom s Mojžišom z Egypta cez Červené more a púšť, až do zasľúbenej zeme. Ako praví Izraeliti zažili teror od faraóna – ranný budíček s pokrievkami a plnili jeho úlohy, museli mu postaviť pyramídu. Okrem toho prostredníctvom katechéz si priblížili príbeh malého Mojžiša, ktorého Boh zachránil prostredníctvom faraónovej dcéry, zažili 10 egyptských rán… Vo štvrtok večer ich Faraón prepustil a spolu s Mojžišom išli cez Červené more do zasľúbenej zeme, ktorá pretekala mliekom a medom.

Deťom sa tábor veľmi páčil, v nedeľu po sv. omši keď ďakovali Bohu za spoločne prežitý týždeň, niektoré sa aj rozplakali, lebo sa nechceli rozísť.

Putovanie nie je jednoduché, spája sa s únavou. Aj účastníci tábora sa vrátili domov unavení, ale naplnení pocitom, že neputujú sami. Ďakovali Pánovi za tento požehnaný čas, ktorí spolu strávili a navzájom si vyprosujú, aby aj ich ďalšie putovanie  smerovalo k zasľúbenej zemi, kde sa raz všetci stretneme.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.