Putovali s Mojžišom do zasľúbenej zeme

Aj tohto roku letné prázdniny na Ukrajine začali detskými tábormi v dvoch turnusoch. Prvý organizovala sr. Mária s deťmi z Fridišova a druhý sr. Sávia s deťmi z Mukačeva.

Spoločne putovali s Jozefom do Egypta, kam ho predali jeho bratia. Potom s Mojžišom z Egypta cez Červené more a púšť, až do zasľúbenej zeme. Ako praví Izraeliti zažili teror od faraóna – ranný budíček s pokrievkami a plnili jeho úlohy, museli mu postaviť pyramídu. Okrem toho prostredníctvom katechéz si priblížili príbeh malého Mojžiša, ktorého Boh zachránil prostredníctvom faraónovej dcéry, zažili 10 egyptských rán… Vo štvrtok večer ich Faraón prepustil a spolu s Mojžišom išli cez Červené more do zasľúbenej zeme, ktorá pretekala mliekom a medom.

Deťom sa tábor veľmi páčil, v nedeľu po sv. omši keď ďakovali Bohu za spoločne prežitý týždeň, niektoré sa aj rozplakali, lebo sa nechceli rozísť.

Putovanie nie je jednoduché, spája sa s únavou. Aj účastníci tábora sa vrátili domov unavení, ale naplnení pocitom, že neputujú sami. Ďakovali Pánovi za tento požehnaný čas, ktorí spolu strávili a navzájom si vyprosujú, aby aj ich ďalšie putovanie  smerovalo k zasľúbenej zemi, kde sa raz všetci stretneme.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes