Prežila som výnimočný deň na Ukrajine

18. feb. 2022 | Články

16. február v Mukačeve bol pre mňa dňom návratu na Slovensko. Strávila som na našej misii na Ukrajine viac ako dva týždne. Vďaka naším sestrám Lýdii a Márii som vnímala, že mi je tam všetko veľmi blízke, pretože ľudia k nám boli úžasní, srdeční a otvorení. Odchádzala som s vďačnosťou za každé jedno stretnutie a s túžbou sa tu ešte vrátiť.

16. február bol dňom, ktorý tiež spomínali svetové média a spájali ho s možným dátumom ruskej invázie na Ukrajinu. Ráno som kráčala do Mukačevskej katedrály a rozmýšľala som o hroziacej vojne, ktorú ľudia počas môjho pobytu sami od seba nespomínali. Nikto. V kostole sa modlili zvyčajné modlitby za mier tak, ako každý deň. Ľudia boli vyzvaní k pôstu tak, ako každú stredu. Cítila som od mnohých ľudí zhromaždených v ten deň v chráme, že všetky svoje obavy vkladajú do vzývania Boha prostredníctvom precíteného spevu a modlitieb. Tak ako po iné dni, keď som tam bola.

16. február vyhlásil ukrajinský prezident za Deň jednoty. Vyzýval všetkých, aby sa spojili za mier a pokoj na Ukrajine. Počas môjho celého dopoludnia som si nič mimoriadne nevšimla. Mesto nezaplavili ani ukrajinské vlajky, ani žiadne iné náznaky toho, že sa deje niečo mimoriadne. Keď som sedela v poloprázdnom vlaku a prechádzala som Maďarskom prekvapili ma fotky od spolusestry Márie. Predsa sa niečo dialo. Všetkým organizáciám a školám bolo odporúčané previesť aktivity za jednotu a mier na Ukrajine. Sr. Mária k fotkám pridala aj tento komentár: „Do tohto dňa jednoty sme sa pripojili aj my. Modlili sme sa s deťmi na hodinách náboženstva, lebo modlitba je najsilnejšia zbraň“ .

16. februára som odišla z Ukrajiny, ale moje spolusestry tam zostali. Dve apoštolky, ktoré vyslal Ježiš na územie, ktoré je vystavené nebezpečenstvu. Zostali tam spolu s ľuďmi živej viery v presvedčení, že neexistuje účinnejší prostriedok pre zachovanie si pokoja a dôvery v danej situácii ako sa modliť. Aj po svojom návrate som sa neprestala modliť za Ukrajinu. Je to modlitba veľkej vďačnosti a vrúcnej prosby, v ktorej si neustále pripomínam konkrétne tváre detí a ľudí, ktorých som stretla a počujem ich precítené spevy.

Sr. Karola Dravecká OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...