PRELIEVANIE – O večnosti, ktorá bude trvať len chvíľu

Priatelia Dotyku krásy pozývajú všetkých na stretnutie pri umení, počas ktorého bude možné zažiť rozmer spoločenstva a zároveň si pripomenúť 800. výročie narodenia sv. Dominika pre nebo – DIES NATALIS.
Uskutoční sa v kostole Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii, v nedeľu 14. 11. 2021 o 18.15 hod.
Autorka diela: Andrea Čepiššáková, košická výtvarníčka, sochárka a keramička, ktorá do vizuálneho jazyka tlmočí spirituálnu skúsenosť mestského človeka začiatku 21. storočia.

Sprievodné slovo: Daniela Čarná, fr. Mannes

Dotyk krásy je umelecko- kultúrne  podujatie organizované Dominikánskou rodinou.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes