Prameň novosti osobných zvestovaní

16. sep. 2019 | Články

Dňa 12. septembra 2019 v konvente Krista Kráľa v Košiciach počas sv. omše sa uskutočnilo požehnanie novozriadenej kaplnky sestier, ktorej patrocínium je Zvestovania Pána.

Posviacku vykonal dekan a farár farnosti sv. Alžbety v Košiciach Mons. ThLic. František Šándor za asistencie diakona Borisa Byčaneka a za prítomnosti priora dominikánov v Košiciach fr. Mariána Slavomíra  Hovanca OP.

Jedným z obrazov povzbudivých slov otca dekana počas slávnosti bolo poukázanie na význam biblického stánku. Stánok vytvorený rukami človeka, čo aký krásny, nadobúda novú kvalitu až reálnou prítomnosťou Boha. Stáva sa miestom odovzdávania sa, otvorenia sa novým výzvam i novej kvalite pohľadu na všednú skutočnosť. Tak to bolo i v Máriinom živote –  v momente Zvestovania, ale i počas celého jej života.

Naším želaním je, aby aj tento náš stánok bol prameňom novosti našich osobných „malých zvestovaní“ – pre spoločné dobro komunity a pre tých, ku ktorým sme poslané.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...