Prameň novosti osobných zvestovaní

Dňa 12. septembra 2019 v konvente Krista Kráľa v Košiciach počas sv. omše sa uskutočnilo požehnanie novozriadenej kaplnky sestier, ktorej patrocínium je Zvestovania Pána.

Posviacku vykonal dekan a farár farnosti sv. Alžbety v Košiciach Mons. ThLic. František Šándor za asistencie diakona Borisa Byčaneka a za prítomnosti priora dominikánov v Košiciach fr. Mariána Slavomíra  Hovanca OP.

Jedným z obrazov povzbudivých slov otca dekana počas slávnosti bolo poukázanie na význam biblického stánku. Stánok vytvorený rukami človeka, čo aký krásny, nadobúda novú kvalitu až reálnou prítomnosťou Boha. Stáva sa miestom odovzdávania sa, otvorenia sa novým výzvam i novej kvalite pohľadu na všednú skutočnosť. Tak to bolo i v Máriinom živote –  v momente Zvestovania, ale i počas celého jej života.

Naším želaním je, aby aj tento náš stánok bol prameňom novosti našich osobných „malých zvestovaní“ – pre spoločné dobro komunity a pre tých, ku ktorým sme poslané.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes