Pieseň svojho života mu spieva už 80 rokov

27. júl. 2023 | Aktuality, Články

Uplynulú nedeľu oslávila sr. M. Klaudia Vašková OP v kruhu svojich spolusestier v Dunajskej Lužnej vzácne životné jubileum – 80. narodeniny. Počas sv. omše, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP v kaplnke bl. Imeldy, sestry ďakovali spolu s oslávenkyňou za dar jej života a vyprosovali jej hojné Božie požehnanie, dar zdravia a ochranu do ďalších dní na jej životnej púti. 

„Ty, Pane, si dobrý a veľmi láskavý. Ty si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh.“ (porov. Ž 86, 5; 10) Slová tohto žalmu výstižne vyjadrujú skutočnosť, že aj život sr. Klaudie je zázrakom a darom nekonečnej Božej lásky a dobroty. Sr. Klaudia prežila plodných 80 rokov, ktoré boli naplnené prácou a povinnosťami, popretkávané radosťami i bolesťami, chvíľami úspechov i sklamaniami. Zodpovedné úlohy, ktoré zastávala počas dlhých rokov najmä v Petrovanoch, kde sa starala o slabých a bezbranných ľudí, vykonávala trpezlivo a s láskou. Dlhé roky viedla so zanietením spevácky zbor a aj v súčasnosti službou organistky umocňuje sviatočné slávenie Eucharistie. 

Jubilantke srdečne blahoželáme a prajeme jej, aby aj naďalej oslavovala Krista nielen svojimi slovami a skutkami, ale aj svojou piesňou lásky a vďačnosti!

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...