Pieseň svojho života mu spieva už 80 rokov

Uplynulú nedeľu oslávila sr. M. Klaudia Vašková OP v kruhu svojich spolusestier v Dunajskej Lužnej vzácne životné jubileum – 80. narodeniny. Počas sv. omše, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP v kaplnke bl. Imeldy, sestry ďakovali spolu s oslávenkyňou za dar jej života a vyprosovali jej hojné Božie požehnanie, dar zdravia a ochranu do ďalších dní na jej životnej púti. 

„Ty, Pane, si dobrý a veľmi láskavý. Ty si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh.“ (porov. Ž 86, 5; 10) Slová tohto žalmu výstižne vyjadrujú skutočnosť, že aj život sr. Klaudie je zázrakom a darom nekonečnej Božej lásky a dobroty. Sr. Klaudia prežila plodných 80 rokov, ktoré boli naplnené prácou a povinnosťami, popretkávané radosťami i bolesťami, chvíľami úspechov i sklamaniami. Zodpovedné úlohy, ktoré zastávala počas dlhých rokov najmä v Petrovanoch, kde sa starala o slabých a bezbranných ľudí, vykonávala trpezlivo a s láskou. Dlhé roky viedla so zanietením spevácky zbor a aj v súčasnosti službou organistky umocňuje sviatočné slávenie Eucharistie. 

Jubilantke srdečne blahoželáme a prajeme jej, aby aj naďalej oslavovala Krista nielen svojimi slovami a skutkami, ale aj svojou piesňou lásky a vďačnosti!

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes