Pier Giorgio Frassati – muž súcitu

4. júl. 2021 | Články, Zamyslenia

Kto bol Pier Giorgio Frassati a čo ho spájalo so sv. Dominikom?

Keď v roku 2016 priviezli ostatky mladého 24-ročného blahoslaveného Pier Giorgia do Bratislavy, bola som milo prekvapená a s úžasom som pozorovala to množstvo ľudí, ktorí si ho prišli uctiť, pomodliť sa a prosiť ho za rôzne úmysly.

Pier Giorgio ako dvadsaťjedenročný vstupuje do Tretieho rádu sv. Dominika, čím vyjadril túžbu nasledovať ho. Sv. Dominika poznáme aj ako človeka plného súcitu s chudobnými. Predáva svoje knihy, aby pomohol a nasýtil chudobných. Súcit – jedna z Dominikových čŕt.

A čo robí Pier Giorgio? Ako sa súcit prejavuje u neho?

Jeho sestra Luciana si spomína na to, ako už v detstve sa zriekal drobných vecí a darčekov a dával ich tým, ktorých vnímal ako chudobných. Neskôr ako mladý muž navštevuje chudobných a chorých a delí sa s nimi a pomáha im. On, zo zámožnej rodiny je skromný, ale štedrý voči blížnym. Dáva seba samého, dáva svoj čas, silu, úsmev, slová povzbudenia. Jeho zanietenosť pre chudobných osloví aj jeho priateľov. Tým, s ktorými navštevoval núdznych hovorieval: „Pamätaj vždy na to, aby si spolu s almužnou dával aj slovo viery, vlieval dôveru a odvahu, prinášal chudobnému lásku s milým správaním.“

Pápež Ján Pavol II. povedal na adresu tohto mladého moderného muža: „V ňom sa harmonicky mieša viera s každodennými udalosťami, a to do tej miery, že vernosť evanjeliu sa uňho premieňa na láskavú pozornosť voči chudobným a núdznym, v ustavičnom vzostupe kulminujúcom v posledných dňoch jeho choroby, ktorá mu prinesie smrť.“

Angiolo Gambaro vyjadril svoju skúsenosť s Pier Giorgiom takto: „Chodí potichu a skryto, bez ovácií, dáva chudobnému chlieb a svoje srdce, sirote láskavé pohladenie, starcovi svoj žiarivý úsmev, chorému balzam svojej láskyplnej pomoci.“

A čo môžeme urobiť my?

Súcit ide aj za hranice našich možností. Láska je vynaliezavá. Dnes je tiež veľa chudobných, trpiacich a hladných po pravej láske, povšimnutí, vypočutí, povzbudení a tých, ktorí túžia po našej tichej modlitbe, nehe a súcite.

Bl. Pier Giorgio Frassati, oroduj za nás!

Sr. Jakuba OP

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...