Pier Giorgio Frassati – muž súcitu

4. júl. 2021 | Články, Zamyslenia

Kto bol Pier Giorgio Frassati a čo ho spájalo so sv. Dominikom?

Keď v roku 2016 priviezli ostatky mladého 24-ročného blahoslaveného Pier Giorgia do Bratislavy, bola som milo prekvapená a s úžasom som pozorovala to množstvo ľudí, ktorí si ho prišli uctiť, pomodliť sa a prosiť ho za rôzne úmysly.

Pier Giorgio ako dvadsaťjedenročný vstupuje do Tretieho rádu sv. Dominika, čím vyjadril túžbu nasledovať ho. Sv. Dominika poznáme aj ako človeka plného súcitu s chudobnými. Predáva svoje knihy, aby pomohol a nasýtil chudobných. Súcit – jedna z Dominikových čŕt.

A čo robí Pier Giorgio? Ako sa súcit prejavuje u neho?

Jeho sestra Luciana si spomína na to, ako už v detstve sa zriekal drobných vecí a darčekov a dával ich tým, ktorých vnímal ako chudobných. Neskôr ako mladý muž navštevuje chudobných a chorých a delí sa s nimi a pomáha im. On, zo zámožnej rodiny je skromný, ale štedrý voči blížnym. Dáva seba samého, dáva svoj čas, silu, úsmev, slová povzbudenia. Jeho zanietenosť pre chudobných osloví aj jeho priateľov. Tým, s ktorými navštevoval núdznych hovorieval: „Pamätaj vždy na to, aby si spolu s almužnou dával aj slovo viery, vlieval dôveru a odvahu, prinášal chudobnému lásku s milým správaním.“

Pápež Ján Pavol II. povedal na adresu tohto mladého moderného muža: „V ňom sa harmonicky mieša viera s každodennými udalosťami, a to do tej miery, že vernosť evanjeliu sa uňho premieňa na láskavú pozornosť voči chudobným a núdznym, v ustavičnom vzostupe kulminujúcom v posledných dňoch jeho choroby, ktorá mu prinesie smrť.“

Angiolo Gambaro vyjadril svoju skúsenosť s Pier Giorgiom takto: „Chodí potichu a skryto, bez ovácií, dáva chudobnému chlieb a svoje srdce, sirote láskavé pohladenie, starcovi svoj žiarivý úsmev, chorému balzam svojej láskyplnej pomoci.“

A čo môžeme urobiť my?

Súcit ide aj za hranice našich možností. Láska je vynaliezavá. Dnes je tiež veľa chudobných, trpiacich a hladných po pravej láske, povšimnutí, vypočutí, povzbudení a tých, ktorí túžia po našej tichej modlitbe, nehe a súcite.

Bl. Pier Giorgio Frassati, oroduj za nás!

Sr. Jakuba OP

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...