Nové správy od sr. Edity z Kamerunu

22. nov. 2014 | Články

16. 11. 2014, Ndjangané

Milí doma,

prešiel ďalší týždeň a tak sa znovu ozývame. Chceme sa s Vami podeliť o skutočnosti, ktoré nás v uplynulých dňoch oslovili. Inak sa máme celkom dobre.

Sestry tu v Ndjangané majú materskú školu bl. Imeldy. Navštevuje ju okolo 70 detí a sú rozdelené do dvoch tried. Ráno začínajú deti okolo ôsmej. Zhromaždia sa na dvore, pomodlia sa, zaspievajú hymnu a odpochodujú do tried. Je to veľmi smiešne, keď malé deti pochodujú. Deťom sa bežne v škôlkach nepripravuje strava, nosia ju zo sebou v obedároch, alebo v taškách, prípadne len tak v rukách,  podľa toho, čo im rodičia nabalia. Videla som, že niektoré deti si doniesli akúsi hustú kašu, iné banány, arašidy, ryžu, pečivo s čokoládou, niektoré deti mali len suché pečivo a niektorým deťom nedali rodičia nič. Sestry vravia, že deti sa stravujú veľmi zle, že ich strava je veľmi jednotvárna a niektoré deti slabo rastú, lebo sa málo a jednostranne stravujú. Týmto zle živeným deťom dávajú tri krát do týždňa kašu – niečo ako naša krupicová, a raz do týždňa dávajú všetkým deťom niečo výživné – kombinácia so strukovinami. Toto robia zo svojich zdrojov, rodičia často nemajú ani na zaplatenie školného. Tu v Kamerune a hlavne na vidieku je ťažká situácia so zamestnanosťou a keby sestry nevkladali do škôlky všetky svoje sily, nefungovalo by to.

Medzi touto materskou školou a našou materskou školou v Košiciach sme nadviazali vzájomnú spoluprácu, pretože obidve škôlky majú tú istú patrónku – bl. Imeldu. Obe riaditeľky – Sr. Táňa a Gabika ­- s tým súhlasia a tešia sa. Urobili sme spolu s deťmi z Ndjangané ich názov po slovensky a odfotili sme sa.

Boli sme aj na návšteve Cirkevnej základnej školy sv. Jozefa, tu v Ndjangané. Je to veľmi chudobná škola. Všetko v nej sa mi zdalo pochmúrne. Tmavé steny, vyšúchané tabule, staré a krivé lavice a k tomu ešte aj deti v starých a otrhaných šatách. No ich biele zuby na usmiatych tvárach boli naozaj očarujúce.

V Kamerune funguje školstvo podľa francúzskeho systému. V materských školách sú deti od troch do piatich – šiestich rokov a učia sa tu už aj čítať a písať. Málo alebo skoro vôbec sa v škôlke nehrajú. Potom navštevujú základnú školu, ale iba 6 ročníkov a následne idú na strednú školu, kde absolvujú 7 ročníkov a odtiaľ  idú študovať na vysoké školy. Ale to len malá skupina ľudí.

Na Cirkevnej základnej škole sv. Jozefa majú 6 ročníkov spojených do troch tried – prváci s druhákmi, tretiaci so štvrtákmi … a v každej skupine je okolo 20 detí. Predstavte si učiť 20 prvákov spolu s 20 druhákmi. A to všetko musí zvládnuť jeden učiteľ, pretože škola nemá peniaze na viac učiteľov, iba na troch. A potom sa mnohí čudujú, že deti po skončení základnej školy nevedia ani čítať a ani písať. Angličtinu a náboženstvo tam chodia učiť naše kandidátky.

Ináč v tejto komunite varí jedna mladá žena – Edit a chodí do práce aj s malou Joy, čo v preklade znamená radosť. A je to naozaj radosť pre nás všetkých, zvlášť pre nás dve s Karmelou. Dievčatko má päť mesiacov a je veľmi milé. Občas ju pobavíme, aby mohla mama pracovať.

V sobotu mala sr. Karmela katechézu pre deti, ktoré sa pripravujú na krst a sv. prijímanie. Deti mali asi okolo 10 rokov a boli veľmi milé. Na konci hodiny sa s nimi zahrala hru, pomodlili sa a s veľkou chuťou sa ešte pohojdali na hojdačkách na dvore. Veľa detí, ktoré mali prísť na prípravu však neprišli. Popoludní mala mať stretnutie s deťmi zo skupiny „Imeldiny pritelia“. Prišlo však len jedno dievčatko zo susednej dediny – asi 12 ročné, ktoré ešte nie je ani pokrstené, no s veľkým záujmom počúvalo o Bohu, pozorne sa modlilo a dnes bola aj na sv. omši.

Na omši bolo dnes veľmi veľa detí a málo dospelých. Kde sa ľudia stratia, keď začínajú dospievať? Sestry tu pôsobia už toľko rokov a stále akoby nič. Verím, že aj napriek všetkým problémom, Boh požehnáva ich misiu a majú tu veľmi dôležitú úlohu. Veď semienko viery, ktoré rozsievajú a snažia sa oň starať, iste prinesie úrodu – u niektorých skôr, u niektorých neskôr, u niektorých stonásobnú, u iných desaťnásobnú, a kiež by priniesla spásu všetkým dušiam, ku ktorým sú poslané.

Srdečne Vás pozdravujeme a prosíme o modlitby za všetkých pracovníkov v Pánovej vinici tu v Kamerune.

Sr. Edita a sr. Karmela

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...