Nové správy od sestier dominikánok z Iraku

8. okt. 2014 | Články

28. september 2014

Moji drahí,

napriek kríze, strachu, stratám, mizernému ubytovaniu, každodenným starostiam a tvrdej realite vzhľadom na neznámu budúcnosť, ktorá nás čaká, svedčíme o prítomnosti Božieho objatia: skutočná oáza radosti a sesterskosti. Dňa 13. septembra dve naše mladé sestry (Muntaha e Nidaa) zložili doživotné sľuby v Kostole sv. Jozefa. Bola to nádherná a pokojná slávnosť, aj keď nie bez sĺz. Ďakujeme Pánovi a ďakujeme našim dvom odvážnym sestrám za ich lásku k Cirkvi a ku kongregácii. Všetko toto závisí od vašich modlitieb, ktoré nás dennodenne posilňujú a prehlbujú našu lásku a našu nádej.

Väčšina našich sestier naďalej pracuje v táboroch každý deň (od 8.30 – 13.00 a od 17.00 – 20.00). Ponúkajú rôzne služby a solidárnosť, pomáhajú ľuďom v sociálnej, zdravotníckej a duchovnej oblasti. Modlia sa spolu s nimi. Ženy a deti potrebujú v tejto dobe mimoriadnu starostlivosť a sestry im venujú osobitnú pozornosť.

Uskutočnili sme niekoľko iniciatív, aby sme čelili problémom s bývaním a keďže sa začína školský rok, niektoré domy a byty sme ponúkli osobám, ktoré boli ubytované v stanoch a v rôznych školách. Jedna škola, kde bolo ubytovaných asi 300 rodín, bola vysťahovaná a aj dve ďalšie, v jednej z nich bolo tridsaťpäť rodín a v ďalšej sedemdesiatpäť. Potreby sú stále veľké, zima sa blíži a počet vysťahovalcov je veľmi veľký.

Každý deň veľa rodín opúšťa Irak bez toho, aby vedeli kam konkrétne majú ísť. Odchádzajú do krajín ako Jordánsko, Libanon a Turecko, aby požiadali o imigráciu OSN. Niektoré z nich sa dokázali dostať priamo do Francúzska. Prirodzene, medzi týmito osobami sú aj rodiny našich sestier. Je to pre nich veľmi bolestné vidieť ich príbuzných rozptýlených v rôznych krajinách sveta.

V našom kláštore v Ankawe – Erbil sa nám podarilo dokončiť kontajnerové domy a 28. septembra naše sestry opustili seminár a presťahovali sa. Tieto izby sú zariadené tak, aby ponúkli sestrám slušné ubytovanie. A tak sme spoločne oslávili,  že môžeme byť po prvýkrát spolu odkedy sme opustili Karakosh 6. augusta – modlitbou a spoločným stolovaním. Je dobré byť spolu a zdieľať na konci dňa naše ťažkosti, problémy, ale aj úžasné iniciatívy a aktivity, ktoré prinášajú radosť do sŕdc všetkých detí a dospelých, ktorých stretávame.

Okrem toho sestry mysleli aj na siroty a na deti, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť. Rozhodli sa opraviť a rozšíriť ďalší kláštor v Ankawe (v blízkosti kláštora Al-Bishara), aby mohli ubytovať desať dievčat. Na realizácii sa pracuje a dúfame, že dievčatá sa budú môcť presťahovať do domu, kde budú môcť pokojne žiť s dvoma našimi sestrami, ktoré sa o ne postarajú.

Aj naďalej vám ďakujeme za vaše modlitby a vašu pomoc. Vaša podpora má pre nás veľký význam.

Sr. Mária Hanna OP
Sestry dominikánky sv. Kataríny Sienskej – Irak

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...