Nové správy od sestier dominikánok z Iraku

8. okt. 2014 | Články

28. september 2014

Moji drahí,

napriek kríze, strachu, stratám, mizernému ubytovaniu, každodenným starostiam a tvrdej realite vzhľadom na neznámu budúcnosť, ktorá nás čaká, svedčíme o prítomnosti Božieho objatia: skutočná oáza radosti a sesterskosti. Dňa 13. septembra dve naše mladé sestry (Muntaha e Nidaa) zložili doživotné sľuby v Kostole sv. Jozefa. Bola to nádherná a pokojná slávnosť, aj keď nie bez sĺz. Ďakujeme Pánovi a ďakujeme našim dvom odvážnym sestrám za ich lásku k Cirkvi a ku kongregácii. Všetko toto závisí od vašich modlitieb, ktoré nás dennodenne posilňujú a prehlbujú našu lásku a našu nádej.

Väčšina našich sestier naďalej pracuje v táboroch každý deň (od 8.30 – 13.00 a od 17.00 – 20.00). Ponúkajú rôzne služby a solidárnosť, pomáhajú ľuďom v sociálnej, zdravotníckej a duchovnej oblasti. Modlia sa spolu s nimi. Ženy a deti potrebujú v tejto dobe mimoriadnu starostlivosť a sestry im venujú osobitnú pozornosť.

Uskutočnili sme niekoľko iniciatív, aby sme čelili problémom s bývaním a keďže sa začína školský rok, niektoré domy a byty sme ponúkli osobám, ktoré boli ubytované v stanoch a v rôznych školách. Jedna škola, kde bolo ubytovaných asi 300 rodín, bola vysťahovaná a aj dve ďalšie, v jednej z nich bolo tridsaťpäť rodín a v ďalšej sedemdesiatpäť. Potreby sú stále veľké, zima sa blíži a počet vysťahovalcov je veľmi veľký.

Každý deň veľa rodín opúšťa Irak bez toho, aby vedeli kam konkrétne majú ísť. Odchádzajú do krajín ako Jordánsko, Libanon a Turecko, aby požiadali o imigráciu OSN. Niektoré z nich sa dokázali dostať priamo do Francúzska. Prirodzene, medzi týmito osobami sú aj rodiny našich sestier. Je to pre nich veľmi bolestné vidieť ich príbuzných rozptýlených v rôznych krajinách sveta.

V našom kláštore v Ankawe – Erbil sa nám podarilo dokončiť kontajnerové domy a 28. septembra naše sestry opustili seminár a presťahovali sa. Tieto izby sú zariadené tak, aby ponúkli sestrám slušné ubytovanie. A tak sme spoločne oslávili,  že môžeme byť po prvýkrát spolu odkedy sme opustili Karakosh 6. augusta – modlitbou a spoločným stolovaním. Je dobré byť spolu a zdieľať na konci dňa naše ťažkosti, problémy, ale aj úžasné iniciatívy a aktivity, ktoré prinášajú radosť do sŕdc všetkých detí a dospelých, ktorých stretávame.

Okrem toho sestry mysleli aj na siroty a na deti, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť. Rozhodli sa opraviť a rozšíriť ďalší kláštor v Ankawe (v blízkosti kláštora Al-Bishara), aby mohli ubytovať desať dievčat. Na realizácii sa pracuje a dúfame, že dievčatá sa budú môcť presťahovať do domu, kde budú môcť pokojne žiť s dvoma našimi sestrami, ktoré sa o ne postarajú.

Aj naďalej vám ďakujeme za vaše modlitby a vašu pomoc. Vaša podpora má pre nás veľký význam.

Sr. Mária Hanna OP
Sestry dominikánky sv. Kataríny Sienskej – Irak

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...