Nech je zvelebený Boh, lebo On dal život mojej duši!

1. sep. 2023 | Aktuality, Články

Sestry dominikánky vzdávali vďaky za 50 rokov života dvoch svojich spolusestier. Sr. M. Sávia Kassaiová a sr. M. Jozefa Petríková oslávili toto jubileum 20. augusta v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej. Za všetky obdržané dobrodenia a milosti zvelebovali Pána zvlášť počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP. Sr. M. Karola Dravecká, generálna predstavená, sa jubilantkám v mene kongregácie prihovorila týmito slovami: „Sme radi, že môžeme byť teraz s vami a oslavovať Pána. Neviem, za čo vy dnes oslavujete Pána, za čo cítite najväčšiu vďačnosť, ale ja osobne cítim veľkú vďačnosť za to, že vám dáva príležitosť každý deň spoznávať tú úžasnú pravdu, že ste stvorené na Jeho obraz, že vám dáva slobodu, aby ste tento obraz napĺňali, a že vás každý deň volá k tomu, aby ste milovali – svoje spolusestry, aj všetkých ľudí. Veľká vďaka za všetko, vďaka Bohu za váš život a prajeme vám, aby sa vám darilo stále viac podobať sa Mu.“

Sestrám jubilantkám srdečne blahoželáme a vyprosujeme im hojnosť Božieho požehnania a milostí na ďalšej ceste životom!

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.