Nech je zvelebený Boh, lebo On dal život mojej duši!

1. sep. 2023 | Aktuality, Články

Sestry dominikánky vzdávali vďaky za 50 rokov života dvoch svojich spolusestier. Sr. M. Sávia Kassaiová a sr. M. Jozefa Petríková oslávili toto jubileum 20. augusta v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej. Za všetky obdržané dobrodenia a milosti zvelebovali Pána zvlášť počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP. Sr. M. Karola Dravecká, generálna predstavená, sa jubilantkám v mene kongregácie prihovorila týmito slovami: „Sme radi, že môžeme byť teraz s vami a oslavovať Pána. Neviem, za čo vy dnes oslavujete Pána, za čo cítite najväčšiu vďačnosť, ale ja osobne cítim veľkú vďačnosť za to, že vám dáva príležitosť každý deň spoznávať tú úžasnú pravdu, že ste stvorené na Jeho obraz, že vám dáva slobodu, aby ste tento obraz napĺňali, a že vás každý deň volá k tomu, aby ste milovali – svoje spolusestry, aj všetkých ľudí. Veľká vďaka za všetko, vďaka Bohu za váš život a prajeme vám, aby sa vám darilo stále viac podobať sa Mu.“

Sestrám jubilantkám srdečne blahoželáme a vyprosujeme im hojnosť Božieho požehnania a milostí na ďalšej ceste životom!

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...