Najkrajšie umelecké dielo

14. feb. 2022 | Články, Zamyslenia

Dievčatko sa prechádzalo sem a tam vo svojej malej izbe a hľadalo nejaké pekné umelecké dielo. Keď prechádzala okolo zrkadla, zrazu zastala, pretože si všimla niečo zvláštne. Otočila sa a v zrkadle uvidela tvár, ktorá sa na ňu usmieva.

„Kto si?“ opýtala sa.

„Som to najkrajšie umelecké dielo,“ odpovedala tvár v zrkadle.

„Zvláštne. Nikdy predtým som ťa nevidela v žiadnej z galérií. Povedz mi teda, čo je na tebe také výnimočné?“

„Pozri sa na moje oči. Vidíš ten čierny kruh obklopený modrým na bielom pozadí? Čierny kruh sa nazýva zrenica oka. Vďaka nej vidíš krásu okolo seba. Nachádza sa v strede oka a je obklopená modrým kruhom. Vyzerá ako jasná obloha. Aj keby si sa veľmi snažila, nikdy sa ti nepodarí namiešať presne takú istú modrú farbu. Každý človek má svoju jedinečnú farbu očí. A biele pozadie jednoducho zvýrazňuje ich krásu. Ďalej sú tu očné viečka. Sú ako dve brány, ktoré chránia tvoje oči, pretože si uvedomujú, aké dôležité sú tvoje oči.“

„Rozumiem. A čo tie bodky po celej tvári? Aký majú význam? Zdajú sa mi škaredé.“

„To sú pehy.“ Najväčší Umelec ich maľoval jednu po druhej s láskou a nehou. Každá z nich má iný tvar a veľkosť. Môj Umelec ich nazýva ‚znamienkami krásy‘, pretože vďaka nim je tvoje pokožka jedinečná a odlišná od pokožky ostatných.“

„Zdá sa mi, že tvoj Umelec vedel, čo robí. Povedz mi, prosím, niečo o tej veci pokrytej pehami, ktorá je pod očami.“

„To je nos. Aj každý nos má inú veľkosť a tvar. Pomáha ti dýchať vzduch, ako aj rozlíšiť mnoho druhov vôní a pachov. A pomáha tvojím ústam, aby si viac vychutnali jedlo.“

„Ústa? Myslíš tú veľkú dieru pod nosom? Ako im pomáha nos?“

„V ústach máš jazyk.“ Je pokrytý malými chuťovými pohárikmi, ktoré ti pomôžu vychutnať si jedlo. Vždy, keď vidíš alebo cítiš vôňu jedla, niečo to v tebe evokuje. A nakoniec, keď jedlo ochutnáš, chuť dokončí skladačku a vnímaš ho ako jeden ucelený obraz. Ústa však majú ešte jednu dôležitú úlohu – komunikáciu. Buď však opatrná. Slová, ktoré vyslovia môžu byť sladké ako med alebo ostré ako nôž. Jeden z priateľov môjho Umelca prirovnal jazyk k dvojsečnému meču. A je to skutočne tak… Ľudská tvár je taká krásna a úžasná vec a vždy nesie črty môjho Umelca.“

„Tvoj Umelec musí byť potom múdry muž.“ Je taký slávny a skvelý ako Da Vinci, Monet alebo Michelangelo?

„Je oveľa väčší ako ktorýkoľvek z nich. Oni zomreli a ich sláva nakoniec pominie. Môj Umelec však stále žije a jeho sláva potrvá naveky.“

„To je úžasné! Prosím ťa, povedz mi jeho meno, aby som tiež mohla kúpiť jedno z jeho umeleckých diel!“

„Je to Boh, moja milá.“

Keď to dievčatko počulo, otočilo sa a sklamane odišlo snažiac sa nájsť iné umelecké dielo…

 

Často hľadáme krásu a Boha kdesi ďaleko, a pritom On je tak blízko – je v nás. Každý z nás v sebe nesie jeho črty, len ich musíme odhaliť. Nosíme na sebe Jeho autogram a cenovku, na ktorej stojí „zaplatené životom“. Sme tým najúžasnejším dielom Stvoriteľa, ktorý na nás pozerá s láskou a má z nás radosť. Sme Jeho potešením. Dotknime sa tejto radosti v hlbinách nášho srdca a nechajme sa ňou prežiariť, i keby sme sa práve nachádzali v najtemnejších chvíľach života. Uverme slovám, ktoré Boh vyslovil skrze proroka Izaiáša: “Si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem.” (Iz 43,4)

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...